บางแสน ชลบุรี

บทสรุป TRUE-DTAC หลังควบรวมใช้ชื่อบริษัท 'ทรู คอร์ปอเรชั่น' – Brand Buffet

บทสรุป TRUE-DTAC หลังควบรวมใช้ชื่อบริษัท 'ทรู คอร์ปอเรชั่น' – Brand Buffet

True Dtac NewCo

หลังจากเดือนตุลาคม 2565 มีมติ กสทช. ไฟเขียวควบรวมกิจการ TRUE-DTAC ล่าสุดวันนี้ (12 ม.ค. 2566) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) เดินหน้าแผนควบรวมกิจการ

โดยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมประชุมผู้ถือหุ้นร่วมทั้ง 2 บริษัทในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเสนอชื่อบริษัทใหม่หลังควบรวมว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น” ชื่อย่อหลักทรัพย์ TRUE

ทุนของบริษัทใหม่ 138,208,403,204 บาท เท่ากับทุนชําระแล้วทั้งหมดของ TRUE กับ DTAC รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญของบริษัทใหม่จํานวน 34,552,100,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

การจัดสรรหุ้นสามัญบริษัทใหม่ จำนวน 34,552,100,801 หุ้น ให้ผู้ถือหุ้น TRUE และ DTAC ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ในวันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2566

บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้น TRUE และ DTAC ในอัตราส่วนดังนี้

1 หุ้นเดิมผู้ถือหุ้น TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่

1 หุ้นเดิมผู้ถือหุ้น DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

คณะกรรมการของบริษัทใหม่มี 11 คนดังนี้

1. คุณศุภชัย เจียรวนนท์
2. คุณเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป
3. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการอิสระ)
4. คุณกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ)
5. คุณกลินท์ สารสิน (กรรมการอิสระ)
6. คุณปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอิสระ)
7. ดร. เกา ถงชิ่ง
8. คุณอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข
9. คุณทูเน่ ริปเปล
10. คุณลาส์เอริค เทลแมนน์
11. ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทใหม่ คือ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ หรือคุณอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หรือ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ลงลายมือชื่อร่วมกับ คุณเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป หรือคุณลาส์ เอริค เทลแมนน์

ทั้งนี้หนึ่งในมาตรการเฉพาะที่ กสทช. กำหนดไว้ในการควบรวมกิจการ TRUE-DTAC คือ การคงทางเลือกของผู้บริโภค การกำหนดให้ ทรู และ ดีแทค ยังคงแบรนด์การให้บริการแยกจากกันเป็นระยะเวลา 3 ปี

อ่านเพิ่มเติม

  • ปิดดีลแล้ว! กสทช. ‘รับทราบ’ ควบรวมทรู-ดีแทค กำหนดต้องแยกแบรนด์ 3 ปี

เรื่องล่าสุด