บางแสน ชลบุรี

163047073943

“อีอีซี” เสือติดปีกดึงนักลงทุนลุยอีอีซีเอ

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการ ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ พ.ศ.. ที่เป็นการกำหนดสิทธิประโยชน์ ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 7 แห่ง ได้แก่ 1.เมืองการบินภาคตะวันออก (อีอีซีเอ) 2.นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3.อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 4.รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 5.ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) 6.การแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) 7.ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงบ้านฉาง จ.ระยอง โดย สกพอ.จะนำร่องพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก ที่ทำได้ยากที่สุด เพื่อให้โครงการตัวอย่างนำร่อง ด้านสิทธิประโยชน์ ก่อนขยายไปในพื้นที่อื่นต่อไป

สำหรับรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนใน 7 เขตดังกล่าว จะไม่สูงหรือมากเกินไปกว่าที่สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้ได้ แต่มีความแตกต่างตรงที่ สกพอ.สามารถให้สิทธิประโยชน์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหลายบริษัทพร้อมกันได้ ขณะที่บีโอไอให้เป็นรายบริษัท แต่ สกพอ.มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 ประเภท (5 S-curve) ใหม่ ได้แก่ หุ่นยนต์โลจิสติกส์ การแพทย์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) และอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มาลงทุนเท่านั้น นักลงทุนที่จะได้สิทธิประโยชน์ต้องแสดงให้เห็นว่าการเข้ามาลงทุนจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมนั้นๆในระดับภูมิภาคให้ได้ และ 5 ปีจากนี้ไทยต้องการเม็ดเงินลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งบีโอไอสามารถดึงการลงทุนในแง่เม็ดเงินได้ตามเป้าหมาย แต่ปัญหาคือไทยยังไม่สามารถ ดึงการลงทุนของอุตสาหกรรมที่เป็น 5 S-curve ใหม่เข้ามาได้.

เรื่องล่าสุด