บางแสน ชลบุรี

มจพ. ร่วมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

มจพ. ร่วมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour

มจพ. ร่วมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางซื่อ เข้าพบอาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง นางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และบุคลากรกองกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขานรับกิจกรรมประกาศสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022) ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 20.30-21.30 น. พร้อมกันกับอีก 7,000 เมือง ทั่วโลกมจพ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022) ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดโลกร้อน ทั้งจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ศาสนสถาน ตลอดจนการมีจิตสำนึกที่ดีในการลดการใช้พลังงาน


เรื่องล่าสุด