บางแสน ชลบุรี

เขาสามมุข

ที่อยู่

ถนนอ่างศิลา-บางแสน เมืองชลบุรี, ชลบุรี

ข้อมูลทั่วไป

สัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัดชลบุรี เป็นเนินเขา อยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านอ่างศิลา และหาดบางแสน เชิงเขาเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่เขาสามมุข

เขาสามมุข คือสัญญาลักษณ์บนตราประจำจังหวัดชลบุรีเป็นเนินเขา อยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านศิลาและหาดบางแสน เชิงเขาที่ตั้งศาลเจ้าแม่เขาสามมุข ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป บริเวณเขาสามมุขมีลิงป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หากขับรถขึ้นไปบนเขาจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลบางแสนได้สวยงาม

เรื่องล่าสุด