บางแสน ชลบุรี

E0B887E0B8B2E0B899E0B981E0B8AAE0B899E0B8AAE0B8B8E0B882-2.jpg

เมืองแสนสุขร่วมกับJICAจัดงาน Bangsaen health festival 2023 – ข่าวสด

bangsaen health festival 2023 สร้างแรงบันดาลใจรักษ์สุขภาพตั้งแต่เด็กจนสูงอายุ ตามสโลแกน” กิน อยู่ คือ” เป็นเทศบาลแรกในประเทศไทย ที่มีศูนย์ในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ

เมืองแสนสุข จัดโครงการ “มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ”ประจำปี 2566ครั้งที่ 4 (bangsaen health festival 2023) โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA)และหลายองค์กร เพื่อสร้างพลังการรักษ์สุขภาพ ในหลากหลายรูปแบบ ให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรัง รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแรงบันดาลใจ สำหรับผู้ที่รักษ์สุขภาพทุกคน ให้หันมาใส่ใจดูแลตนเอง ตามสโลแกนของงานในวันนี้คือ” กิน อยู่ คือ “เมืองแสนสุข เป็นเทศบาลแรกในประเทศไทย ที่มีศูนย์ในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นนโยบายระดับประเทศ

(27 มกราคม 2566 )พิธีเปิดโครงการ “มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ”ประจำปี 2566 (bangsaen health festival 2023)โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายแพทย์ มิโนรุ คุริตะ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย,คุณมิสะ ทาคากิ เลขานุการโทหัวหน้าโครงการ GGP,คุณ มารุยามา ทาเคโอะ ผู้แทนเจ้าหน้าที่จากเมืองซากุ (SAKU CITY),ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และเป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา,คณบดีคณะแพทยศาสตร์,คณบดีคณะสหเวชศาสตร์,ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมิติเวช, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี,ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง, ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย (บางพระ), ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดงาน ณ ศุนย์ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ในฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ”ประจำปี 2566 (bangsaen health festival 2023)เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนเพื่อสร้างพลังการรักษ์สุขภาพ ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยมาช้านาน รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแรงบันดาลใจ สำหรับผู้ที่รักษ์สุขภาพทุกคน ให้หันมาใส่ใจดูแลตนเอง ตามสโลแกนของงานในวันนี้คือ” กิน อยู่ คือ “

-“กิน” อย่างมีความสุขและสุขภาพดี
-“อยู่” อย่างมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
-“คือ” สุขภาวะที่ยั่งยืน

การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 หลังจากสถาณการณ์วิกฤติ COVID-19 ได้คลี่คลายลงแต่ยังต้องดำเนินชีวิตแบบ New Normal ด้วยความระมัดระวังต่อไป เพื่อการมีสุขภาพที่ดีโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองแสนสุข มีความร่วมมือในการจัดทำโครงการ “การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน”เป็นโครงการนำร่องระยะที่1(2559-2561) ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบันดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ระยะที่ 2 (2563-2567) โดยความร่วมมือของเทศบาลเมือง แสนสุข มหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยซากุ,เทศบาลเมืองซากุ และองค์กรJICA นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องมือออกกำลังกายและบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) จากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา,โรงพยาบาลชลบุรี,โรงพยาบาลสมิติเวช,คุณชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทซีพีแรม จำกัด ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข รวมถึงหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดชลบุรี

“เทศบาลเมืองแสนสุข มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองแสนสุข ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ประชาชนมีความสุขและสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีพื้นฐานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะSmart City และ Healthy City เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคู่ไปกับแนวนโยบายของรัฐเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขกล่าว

สำหรับการจัดงาน“มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ”ประจำปี 2566 (bangsaen health festival 2023) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเป้าหมายให้ เมืองแสนสุข เป็นเมืองสุขภาพ การส่งเริมสุขภาวะหรือ สุขภาพของประชาชน รวมถึง ผู้มาเยี่ยมเยือน ที่จะให้ทุกคนตระหนักถึง รับรู้ รวมถึงการพัฒนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับลูกหลานให้น้อยที่สุด โดยเริ่มต้นจากการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงกีฬา เมืองแสนสุขจะเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ เมืองสุขภาพ โดยเริ่มต้นจากการจัดงาน “วิ่งเพื่อสุขภาพ” ซึ่งปัจจุบันจัดเป็นปีที่ 8 แล้ว และมีการตอบรับอย่างดี

นอกจากนี้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเฉพาะริมทะเลจนถึง เขาสามมุข จัดพื้นที่ให้เหมาะกับการออกกำลังการ มีการสร้างฟิตเนสที่เป็นมาตราฐานสากล ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข สร้างสระว่ายน้ำ กิจกรรมต่างๆ ของทางเทศบาลเมืองแสนสุขที่ครบวงจร ตั้งแต่เด็กจนถึง ผู้สูงอายุ จึงเป็นเทศบาลแรกในประเทศไทย ที่มีศูนย์ในการส่งสเริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นนโยบายระดับประเทศ

“เมืองแสนสุขพยายามจะส่งเสริม สุขภาพเป็นเรื่องที่ซื้อไม่ได้ อยากได้ต้องทำเอง เมืองแสนสุขอยากจะยกระดับให้เป็นเมืองตัวอย่างแห่งเมืองสุขภาพหรือเมืองที่มีสุขภาวะที่ดี เพราะฉนั้นเราเริ่มที่ตัวเราวันนี้และทำเลย จะได้มีสุขภาวะที่ดีและสามารถได้อยู่กับคนที่เรารักต่อไปให้นานที่สุด “นายณรงค์ชัยกล่าว

เรื่องล่าสุด