บางแสน ชลบุรี

163047073943

เปิดสถิติ 1 ปี “หาดบางแสน” เขตปลอดแอลกอฮอล์-บุหรี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

|

10 ธ.ค. 2564 เวลา 8:56 น.454

สสส.-นิด้า และ เทศบาลเมืองแสนสุข  เปิดสถิติและร่วมถอดบทเรียน 1 ปี ‘ชายหาดบางแสน’ แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบปลอดแอลกอฮอล์-บุหรี่ พบ พ่อค้า-แม่ค้า ร่วมมือ100%

ที่ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะจัดการท่องเที่ยว นิด้า ลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าและผลของโครงการฯ โดยมี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ให้การต้อนรับ

เปิดสถิติ 1 ปี  
นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ได้ร่วมดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี จากความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และเทศบาลตำบลแสนสุข

โดยพบว่า ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ค้า และนักท่องเที่ยว ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการริมชายหาดที่จะเห็นชัดเจนว่ามีการติดป้ายชัดเจน และยังมีส่วนในการให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวด้วย

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.  
“ชายหาดบางแสนถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนควรมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างปลอดภัย อากาศสะอาด เพราะไม่มีควันบุหรี่มารบกวน ซึ่งข้อมูลปี 2562 พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง 9,435 คน/ปี และยังเป็นพื้นที่สำหรับทุกครอบครัวที่จะรู้สึกปลอดภัยเพราะไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งลดโอกาสจะพบผู้ที่เมาแล้วก่อความรำคาญบนหาดบางแสน อีกด้วย”นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะจัดการท่องเที่ยว นิด้า กล่าวว่า พื้นที่ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครมากนัก สามารถเดินทางไปกลับได้โดยสะดวก และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง

โดยจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวพบว่า จาก 1,800,000 คน มีรายได้จาการท่องเที่ยว 5,846 ล้านบาทในปี พ.ศ.2558 เพิ่มเป็นจำนวน 2,800,000 บาท รายได้เพิ่มเป็น 10,230 ล้านบาทใน ปี พ.ศ.2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะจัดการท่องเที่ยว นิด้า

ซึ่งผลของการมีจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ประเด็นปัญหาด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจึงเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่เทศบาลแสนสุขหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่จำเป็นต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

เปิดสถิติ 1 ปี

เพื่อผลักดันให้พื้นที่ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ต้นแบบได้ต่อไป ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารเทศบาลแสนสุขได้มีนโยบายที่จะสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่

เปิดสถิติ 1 ปี

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวว่า ผลการดำเนินการตอลอด 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า เจ้าหน้าที่ของเทศบางเมืองแสนสุข ผู้ประกอบการร้านค้า ที่จดทะเบียนกับเทศบาล มีความเข้าใจและเห็นถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ในพื้นที่ชายหาดมากขึ้นและให้ความร่วมมือในการงดจำหน่าย 100 เปอร์เซ็นต์ การต่อต้านมาตรการเหล่านี้จากที่เคยมีลดลง

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเริ่มมีความตระหนักรู้ และเข้าใจถึงมาตรการของพื้นที่มากขึ้น

เปิดสถิติ 1 ปี

 “ชายหาดบางแสน จัดจุดให้บริการสูบบุหรี่ไว้โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้รบกวนผู้อื่นที่มาท่องเที่ยว เราพบว่าหลังดำเนินการรณรงค์ขอความร่วมมืออย่างจริงจัง ในตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่ามีการฝ่าฝืนสูบนอกพื้นที่อนุญาต ประมาณร้อยละ 10-15 และพบว่ามีการแอบดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงกลางคืนหลังเก็บเตียงและที่นั่งประมาณร้อยละ 20 โดยแอบใช้ภาชนะอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงแทน จึงอยากเสนอให้รัฐบาลช่วยประชาสัมพันธ์ ในเรื่องการห้ามดื่มและห้ามสูบในชายหาดทั่วประเทศ และเพิ่มกำลังผู้ตรวจให้มากขึ้น เช่น ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการปรับตามกฎหมาย กรณีพบคนฝ่าฝืน” นายณรงค์ชัย กล่าว

เปิดสถิติ 1 ปี

เรื่องล่าสุด