บางแสน ชลบุรี

กฟภ.มุกดาหารจัดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบรรพจน์ แสนสุข รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จ.มุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร

นายบรรพจน์กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2564-2565

โดยในปี 2565 กฟภ.มุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วเสร็จ จำนวน 7 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 สถานีเรือ มุกดาหาร นรข. ถึงซอยสำราญชายโขงใต้ เส้นทางที่ 2วัดศรีมงคลเหนือ ถึง ครัวลาวญวน เส้นทางที่ 3 ครัวลาวญวน ถึงต้นหม้อแปลง สำราญชายโขงเหนือเส้นทางที่ 4 หน้าหอการค้า ถึงบ้านไม้หอมรีสอร์ท เส้นทางที่ 5 หม้อแปลงสำราญชายโขงเหนือถึงโรงเรียนนาโปน้อย เส้นทางที่ 6 โรงเรียนนาโปน้อยถึงหม้อแปลงสำราญชายโขงฝั่งเหนือ และเส้นทางที่ 7 สี่แยกเมืองใหม่ถึงสามแยกหน้า บขส.มุกดาหาร ในวันนี้จะปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทางหน้าโรงสีลีลิ้มยงหลีถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร ฝั่งซ้าย ระยะทาง
600 เมตร 

เรื่องล่าสุด