บางแสน ชลบุรี

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน ม.บูรพา แมงกระพรุนเรืองแสง ท่องโลกใต้ทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน ชลบุรี

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน ม.บูรพา แมงกระพรุนเรืองแสง ท่องโลกใต้ทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน ชลบุรี

      บางแสน ชลบุรี ทะเลใกล้กรุงเ&# … อ่านต่อ