บางแสน ชลบุรี

163047073943

WP ปักหมุดปี 65 ยอดขาย LPG พุ่ง 7.65 แสนตัน-ขยายธุรกิจใหม่

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่า แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ผลงานยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี โดยมีกำไรสุทธิ 98.82 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 11,540.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากบริษัทฯ ได้เน้นจัดสัดส่วนการขายตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท โดยเพิ่มยอดขายในกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูง เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายในกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูง โดยมียอดขายในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 20% ขณะที่กลุ่มลูกค้า Cooking ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดโดยรวม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยเริ่มจากการส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม โดยมีปริมาณการส่งออกตลอดทั้งปีรวมทั้งสิ้น 18,581 ตัน ซึ่งรายได้จากการส่งออกยังช่วยสนับสนุนยอดขายของบริษัทในปี 2564

โดยแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2565 ของกลุ่มบริษัทจะยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มบริษัทเน้นขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อต่อยอดธุรกิจหลักและเสริมศักยภาพในส่วนของรายได้และกำไร นอกจากนี้ยังขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของธุรกิจ LPG ปีนี้ได้ตั้งเป้ายอดขายเพิ่มเป็น 7.65 แสนตัน จากปี 2564 ที่มียอดขายเท่ากับ 7 แสนตัน จากการเพิ่มจุดกระจายสินค้าภาคครัวเรือนตั้งแต่ปลายปี 2562 และตั้งเป้าลงทุนจุดกระจายสินค้าต่อเนื่อง

“แม้กำไรปี 2564 จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ เนื่องมาจากปริมาณการขายรวมของก๊าซ LPG ลดลง เพราะผลกระทบจากโควิด-19 โดยปริมาณการขายที่ลดลงมาจากกลุ่มสถานีบริการก๊าซเป็นหลัก ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นบางส่วนจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์คลังเก็บก๊าซบางปะกง เฟส 3 รวมถึงการตั้งเผื่อการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังรักษาระดับการเติบโตให้อยู่ในทิศทางบวกได้ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากกลยุทธ์ขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพื่อต่อยอดรายได้ในอนาคตและสร้างฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าธุรกิจโดยรวมของกลุ่ม WP ยังเติบโตได้ดี” นางสาวชมกมล กล่าว

เรื่องล่าสุด