นางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SRICHA บริษัทฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานรับเหมาก่อสร้างโลหะ ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เปิดเผยว่า SRICHA ได้เซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการ Clean Fuel Project (CFP) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP จากกิจการร่วมค้า Petrofac-Samsung-Saipem ซึ่งเป็นโครงการระดับพรีเมียม ที่มีความสำคัญสูง มูลค่าเบื้องต้น 1,450 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ไตรมาส 1/66 – ไตรมาส 4/67 ทำให้ SRICHA ได้รับงานโครงการนี้รวมแล้วร่วม 3,000 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะได้งานเพิ่มเติมอีกมากจากโครงการนี้เช่นกัน เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างที่ค่อนข้างยาก มีความซับซ้อน  มีมาตรฐานการก่อสร้าง และความปลอดภัยระดับสูงมาก ทำให้มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างน้อยรายที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และ เป็นโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนที่น่าพอใจต่อผู้ถือหุ้น

โดยปัจจุบัน SRICHA มีแบ็คล็อคหรือปริมาณงานในมือมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาทซึ่งจะรับรู้ในปีนี้จนถึงปีหน้า และ อยู่ระหว่างเสนองานโครงการขนาดใหญ่ และงานต่อเนื่องในโครงการ CFP อีกทั้งงานอื่นมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ามีโอกาสจะได้งานเพิ่มเติมเพื่อรองรับรายได้ในช่วงปีนี้และปีหน้า เพื่อสร้างผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอีกครั้ง หลังจากมีการพักฐานในปี 2565 ที่มีรายได้จากการรับเหมาและให้บริการรวม 1,591 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 47.36 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ให้แก่หุ้นจำนวน 309,879,000 หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 61,975,800 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และจ่ายปันผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ ณ ห้องประชุม แปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี