บางแสน ชลบุรี

4-30-1024x683.jpg

OR ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ

ทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจ Energy Solution บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหา ชน) หรือ OR พีรเวท ณ ระนอง ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ EV Ecosystem  OR และธนพล กมลธนากุล ผู้จัดการส่วนการตลาด และพัฒนาเครือข่าย EV Ecosystem OR ร่วมกับ ศันสนีย์ นิ่มพิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายพัฒนาพื้น ที่เช่าศูนย์การค้า Robinson Lifestyle ในเครือเซนทรัล รีเทล ชื่นสุข ไกรปราบ ผู้อำนวยการ สายการตลาด ศูนย์การค้า Robinson Lifestyle ในเครือเซนทรัล รีเทล และพิชญามณฑ์ แสนสุข ผู้อำนวยการฝ่ายพื้นที่เช่า ศูนย์การค้า Robinson Lifestyle ในเครือเซน ทรัล รีเทลร่วมงานเปิดตัวการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ โดยติดตั้งในพื้นที่ลานจอดรถ ณศูนย์การค้า Robin son Lifestyle สาขาราชพฤกษ์ ซึ่งเปิดตัวนำร่องเป็นแห่งแรก เพื่อร่วมผลักดัน และส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า พร้อมอำ นวยความสะดวกในการเข้าถึงจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น

2 (57)

ทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจ Energy Solution บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหา ชน) หรือ OR กล่าวว่า OR มุ่งเน้นการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการสร้าง Seamless Mobility  หรือการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านพลังงานแบบผสมผสาน เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดยมีแผนเดินหน้าขยายจำนวนสาขา EV Station PluZ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งไม่ด้จำกัดเพียงในพื้นที่ของสถานีบริการ PTT Station เท่านั้น แต่ยังต้องครอบคลุมไปถึงในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สำคัญทั่วประเทศ เช่น ศูนย์การค้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน โดยผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าใช้บริการในสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายดายยิ่งขึ้น แม้แต่การมาเดินเล่น หรือทำธุระที่ศูนย์การค้าก็ยังสามารถใช้บริการจาก EV Station PluZ ได้ นับเป็นไปตามหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของ OR คือ All Lifestyles หรือการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ และเติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภค

1 (77)

สำหรับการขยายสาขาในศูนย์การค้า Robinson Lifestyle OR มีเป้าหมายที่จะขยายสาขา รวม 31 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะทยอยติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2566 นอกจากนี้ OR ยังคงเดินหน้าแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย EV Station PluZ จำนวน 7,000 เครื่องชาร์จ ภายในปี 2573 และยังคงมีแผนขยายสา ขาออกไปยังพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพนอกสถานีบริการ PTT Station อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร และอาคารสำนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังได้พัฒนา Ultra EV ผลิต ภัณฑ์ Home Charger และ Application EV Station PluZ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ในทุกมิติ รวมไปถึงการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางด้วย EV Bike ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายภายในประเทศ และยังมีแผนต่อยอดการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างแท้จริง

เรื่องโดย  : นุสรา เงินเจริญ

ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต

คอลัมน์ Online : ธุรกิจ

Follow autoinfo.co.th

เรื่องล่าสุด