บางแสน ชลบุรี

ไทย-เวียดนาม มุ่งกระชับความสัมพันธ์รอบด้าน …

ไทย-เวียดนาม มุ่งกระชับความสัมพันธ์รอบด้าน …

ไทย-เวียดนาม มุ่งกระชับความสัมพันธ์รอบด้าน พร้อมผลักดันความเข้มแข็งในระดับภูมิภาค

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา หารือทวิภาคีกับนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ โดยเห็นพ้องที่จะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันเพื่อเชื่อมเมืองรองของไทย ส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์ระดับประชาชน แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันเพิ่มขึ้นและตกลงที่จะเยือนกันและกันในโอกาสแรก รวมทั้งขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เรื่องล่าสุด