บางแสน ชลบุรี

แสนสุข โรงเรียนเราเท่าเทียม

แสนสุข โรงเรียนเราเท่าเทียม

07 ม.ค. 64 • 11.30 น.

ชวนเปิดประสบการณ์ดูการเรียนการสอนอย่างความเท่าเทียม ของโรงเรียนบ้านแสนสุข ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนที่อยู่ระหว่างชายขอบ ไทย – กัมพูชา เพราะอะไรพวกเขาถึงอยู่ร่วมกันได้อย่างเสมอภาค

ติดตามรายการที่นี่บ้านเรา วันพฤหัสบดีที่ 7 ม.ค. 63 เวลา 11.30 – 11.58 น.ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

เรื่องล่าสุด