บางแสน ชลบุรี

เว็บไซต์รัฐบาลไทย

เว็บไซต์รัฐบาลไทย

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

25/08/2566 พิมพ์  

title

คณะผู้ตรวจ ก.อุตฯ ให้ข้อคิดเห็นร่างคู่มือเปรียบเทียบตาม กม.แร่ รอบสุดท้าย

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อคิดเห็นร่างคู่มือเปรียบเทียบตาม กม.แร่ รอบสุดท้าย

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ และนายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “ร่างคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบในคดีความผิดตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560” แก่คณะทำงานจัดทำคู่มือฯ กรณีการเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับระดับจังหวัด ซึ่งมีนายเตมีย์ พันธุวงค์ราช ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ นายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายวชิระ ไม้แพ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม นายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 6 จังหวัด รวมทั้ง นายนิพล แจ่มเหมือน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมด้วย ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

ซึ่งที่ประชุมฯ จะดำเนินการทบทวนแก้ไขและมีแผนส่งร่างคู่มือฯ ดังกล่าวให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และจะจัดสัมมนาชี้แจงคู่มือฯ ที่จัดทำเสร็จสิ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ในวันที่ 24-25 กันยายนศกนี้

เรื่องล่าสุด