บางแสน ชลบุรี

เลี่ยงเส้นทางลงหาดบางแสน! ตั้งแต่แยกแกแล็คซี่ ถึง วงเวียนบางแสน เนื่องจากจะดำเนินการปรับผิวจราจร วันที่ 1 ก.ย.65 - 31 มี.ค.66

เลี่ยงเส้นทางลงหาดบางแสน! ตั้งแต่แยกแกแล็คซี่ ถึง วงเวียนบางแสน เนื่องจากจะดำเนินการปรับผิวจราจร วันที่ 1 ก.ย.65 – 31 มี.ค.66 | สวพ.FM91 | LINE TODAY

เลี่ยงเส้นทางลงหาดบางแสน! ตั้งแต่แยกแกแล็คซี่ ถึง วงเวียนบางแสน เนื่องจากจะดำเนินการปรับผิวจราจร วันที่ 1 ก.ย.65 - 31 มี.ค.66

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนลงหาดบางแสน‼️ ตั้งแต่แยกแกแล็คซี่ ถึง วงเวียนบางแสน เนื่องจากเทศบาลเมืองแสนสุขดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองแสนสุขจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหาดบางแสน ตั้งแต่แยกแกแล็คซี่ ถึง วงเวียนบางแสน ซึ่งจะดำเนินการช่วงที่ 1 บริเวณสี่แยกรังเร และช่วงที่ 3 บริเวณซอยจันทร์เจ้า เป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร ช่วงที่ 2 บริเวณไฟแดง ม.บูรพาและสุดท้ายช่วงที่ 4 บริเวณแยกจรินทร์บางแสน โดยดำเนินการขุดดิน, บดอัดพื้นทางเดิม และ งานหินคลุก หลังจากนั้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก และปูยาง AC ทั้งนี้สามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง หากไม่มีเหตุจำเป็นแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

หมายเหตุ 4 จุดหลักที่จะดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก และใช้ระยะเวลาจุดละประมาณ 1 เดือน เพื่อทำการบ่มคอนกรีตให้แข็งตัวและรับกำลังได้ มีความแข็งแรงทนทานและใช้งานได้นาน

– จุด 1 สี่แยกรังเร

– จุด 2 ไฟแดงม.บูรพา

– จุด 3 ซอยจันทร์เจ้า

– จุด 4 แยกจรินทร์บางแสน

ข้อแนะนำ – ท่านที่เดินทางมาจากอำเภอเมืองชลบุรี โดยใช้เส้นถนนสุขุมวิท โปรดใช้ถนนข้าวหลาม เพื่อสัญจรลงหาดบางแสน

– ท่านที่เดินทางมาจากอำเภอศรีราชา โดยใช้เส้นถนนสุขุมวิท โปรดเลี้ยวซ้ายแยกหาดวอนนภา เพื่อสัญจรลงหาดบางแสน

– หากไม่มีเหตุจำเป็นแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนลงหาดบางแสน ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรื่องล่าสุด