บางแสน ชลบุรี

เมืองแสนสุขพัฒนา Smart Safety อุปกรณ์ระบุพิกัด ช่วยส่ง “สูงวัย” เข้า รพ.รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน – ผู้จัดการออนไลน์

เมืองแสนสุขพัฒนา Smart Safety อุปกรณ์ระบุพิกัด ช่วยส่ง “สูงวัย” เข้า รพ.รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน – ผู้จัดการออนไลน์

เมืองแสนสุขพัฒนา Smart Safety อุปกรณ์ระบุพิกัด ช่วยส่ง “สูงวัย” เข้า รพ.รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  ผู้จัดการออนไลน์

เรื่องล่าสุด