บางแสน ชลบุรี

ct_20230404092631681.jpg

“เพื่อชาติ” คว้าเบอร์ 24 สั่งผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 38 คน

“เพื่อชาติ” คว้าเบอร์  24   สั่งผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 38 คน  ลั่นจะทำให้ชาตินี้ดีกว่าเดิม

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.66  น.ส.ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ได้นำทีมสมาชิกพรรคเพื่อชาติเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 โดยจับได้หมายเลข 24

น.ส.ปวิศรัฐฐ์ กล่าวว่าพรรคเพื่อชาติจะรักษาฐานคะแนนของพรรคที่เดิมมี 4 แสนคะแนนเสียงให้เพิ่มเป็น 1 ล้านเสียงให้ได้ และยังมั่นใจว่าจะชิง 25 เก้าอี้ ส.ส.ให้ได้เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์เสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อชาติ

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมีดังนี้

1 น.ส.ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช

2 นพ.เรวัต วิศรุตเวช

3 พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ 

4 นายเทวกฤต พรหมมา 

5 นางบุศริณธณ์ วรพัฒนานันน์ 

6 ร.ต.อ.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย 

7 น.ส.พลอยนภัส โจววณิชย์

8 นายเนติภูมิ ริยาพันธ์

9 นายวิชัย ทวีปวรเดช

10 ร.อ.จารุพล เรืองสุวรรณ

11 นายปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ

12 น.ส.วารีรัตน์ สิริธัญญ์สกุล

13 นายเขมภณ ฉัตรวิทยา

14 นายอภิสิทธิ์ สายธารอิสระ

15 นางพลอยชมพู ริยาพันธ์

16 น.ส.วิจิตรา หาญภักดี

17 น.ส.วรัชยา โกแสนตอ 

18 ร.ท.มานิตย์ อ่อนท้าว

19 นายกฤษณ์ธรัษฎ์ ไชยคงดีสวัสดิ์

20 นายอัมพร คำบุญเรือง

21 น.ส.นริสา แสนสุข

22 น.ส.กนกวรรณ คำศิริ

23 น.ส.ธันยนันท์ ธยอัครศรางทูร

24 น.ส.ณฐพร ฝาระมี

25 น.ส.ชนัญธิดา สียางนอก

26 นายธัญญะ ธัญญากวิน 

27 พ.ต.ท.วัลลภ ณ นคร

28 นายมนัส เกสรสิทธิ์

29 นายเกียรติศักดิ์ ภักดีเดโชชัย 

30 นายวิทยา จังกอบวัฒนา

31 นายชรินทร์รัตน์ เนตรสืบสาย

32 นายเทวัญ พุ่มจันทร์

33 นายนิธิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

34 นายบุญชู สรรพวัตร

35 นายปฎิกร วัฒนอมาตย์

36 นายเมธาสิทธิ์ สิริธนพัทธ์

37 นายอภิสิทธิ์ ภูมิไทยเสถียร

38 นายรักษ์ชาติ์ วงศ์อธิชาติ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด