บางแสน ชลบุรี

เปิดทรัพย์สิน

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 13.35 น.

เปิดทรัพย์สิน”เลขาฯป.ป.ช.” รวย 20 ล้าน ปืน 2 กระบอก ส่วนหนี้มี 5 ล้าน ด้านภรรยาครองที่ดินบางแสน-นครนายก 3 แปลง แต่ไม่มีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายนิวัติไชย เกษมมงคล กรณีเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64

โดย นายนิวัติไชย แจ้งว่า ตนเอง และ นางผาณิตา เกษมมงคล คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 20,876,895 บาท เป็นทรัพย์สินของนายนิวัติไชย 3,027,104 บาท เป็นของนางผาณิตา 17,849,790 บาท ขณะเดียวกัน นายนิวัติไชย แจ้งว่า มีหนี้สิน 5,020,630 บาท เป็นหนี้สินของนายนิวัติไชย 3,477,340 บาท ซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 3 แห่ง และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ส่วนนางผาณิตามีหนี้สิน 1,543,289 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวมกัน 1,008,250 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวมกัน 776,126 บาท ที่ดินของนางผาณิตา 12,990,000 บาท โดยเป็นที่ดิน 3 แปลงอยู่ที่ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 แปลง และอ.องครักษ์ จ.นครนายก 2 แปลง ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 3 รายการ มูลค่ารวมกัน 2,310,000 บาท โดยเป็นรถยนต์ 2 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 3 รายการ มูลค่ารวมกัน 3,202,518 บาท โดยเป็นประกันชีวิต กองทุนบำเหน็จบำนาญ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขณะที่รายทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวมกัน 590,000 บาท ได้แก่ อาวุธปืนสั้น 2 กระบอก แหวนเพชร 2 วง และกำไลข้อมือ 3 วง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายการบัญชีทรัพย์สินของนายนิวัติไชยไม่ได้มีการแจ้งรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเอาไว้ แต่จากการตรวจสอบพบว่า ได้มีการระบุการครอบครองบ้านพักที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ที่ซอยรัชดาภิเษก 32 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ในชื่อของบุตรสาว

– 006

เรื่องล่าสุด