บางแสน ชลบุรี

163047073943

“เทศบาลแสนสุข” เตรียมจัดสรรงบซื้อวัคซีน”โควิด-19″

14 ม.ค. 2564 เวลา 17:10 น.357

บางแสน -ประชาชนในเขต”เทศบาลแสนสุข”เฮ ! “นายกฯตุ้ย” เตรียมพร้อมจัดสรรงบเพื่อซื้อวัคซีน”โควิด-19″

นาย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม” เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดหาวัคซีนโควิด-19 มาฉีดให้กับประชาชนในเทศบาลเมืองแสนสุข 

สำหรับเนื้อหารายละเอียดที่โพสต์ประกอบไปด้วย

เนื่องด้วย นายกรัฐมนตรี ได้เผยถึง การไม่ขัดข้องให้ท้องถิ่นสามารถ จัดหาวัคซีนต้านไวรัส โควิด-19 มาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบได้ ทั้งนี้ยังรอสรุป มาตรการ และ ขั้นตอนต่างๆ ที่รัฐบาลจะกำหนดในรายละเอียดต่อไปครับ 

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมล่วงหน้า ทางผมและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข อยากช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล จึงมีมติที่จะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อที่จะบรรจุแผนพัฒนาโครงการจัดหาวัคซีนต้านไวรัส โควิด-19  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ทางรัฐบาลกำหนดครับ 
คืบหน้าอย่างไรจะเรียนแจ้งประชาชนเมืองแสนสุขเพื่อทราบต่อไปครับ

สำหรับประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลอื่นๆที่ไม่ใช่เมืองแสนสุข ให้สอบถามไปยังเทศบาลของท่านว่ามีแผนจัดหาวัคซีน ต้าน โควิด -19 หรือไม่ครับ

เรื่องล่าสุด