บางแสน ชลบุรี

ซอฟบอล

เตรียมระเบิดศึก ซอฟท์บอล บางแสน โอเพ่น ครั้งที่ 16 | Khaosod | LINE TODAY

ซอฟบอล

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันซอฟท์บอล รายการ ซอฟท์บอลบางแสน โอเพ่น ครั้งที่ 16 โดย ชมรมซอฟท์บอลและเบสบอล มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่สนามชมพูพันธ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันซอฟท์บอล บางแสนโอเพ่น เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเนื่องจากเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาซอฟท์บอลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งยังต่อยอดให้นักกีฬาได้มีสนามในการแข่งขัน และพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมซอฟท์บอลและเบสบอล มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันซอฟท์บอลบางแสน โอเพ่น ประจำปี 2566 นี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาซอฟท์บอลโดยส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชน เยาวชน ได้เกิดความสนใจในกีฬาซอฟท์บอลมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ ๆ ร่วมกัน”

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราลี สนธิ์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมซอฟท์บอลและเบสบอล ยังกล่าวอีกว่า “ความสำคัญของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมกีฬาซอฟท์บอลแล้ว ยังเป็นเวทีการฝึกประสบการณ์นอกชั้นเรียนให้กับนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มาทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับชมอีกด้วย โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่เพจ Softball bangsaen Open หรือเดินทางเข้าชมการแข่งขันได้ ณ สนามชมพูพันธ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้ค่ะ”

โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม เป็นทีมชาย 6 ทีม คือ มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จี้เก้งเส่ง, Condors และ Tripple Y Connection และทีมหญิง 6 ทีม คือ มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม, Rayongwittayakom A และ Rayongwittayakom B

เรื่องล่าสุด