บางแสน ชลบุรี

เซเว่น อีเลฟเว่น พื้นที่แห่งโอกาสของคนในชุมชน Giving Space

เซเว่น อีเลฟเว่น พื้นที่แห่งโอกาสของคนในชุมชน Giving

เซเว่น อีเลฟเว่น พื้นที่แห่งโอกาสของคนในชุมชน Giving Space

เซเว่น อีเลฟเว่น พื้นที่แห่งโอกาสของคนในชุมชน Giving Space ล่าสุดเปิดพื้นที่ให้คุณยาย 5 แผ่นดินได้มีอาชีพ มีรายได้ วางจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ฟรี สร้างรายได้ เลี้ยงตนเอง และอีกหลายพื้นที่ให้โอกาสกับสมาคมชมรมคนพิการ และมูลนิธิฯ ต่างๆ ที่มองเห็นโอกาสนำสินค้ามาวางขายหน้าเซเว่นฯฟรีเช่นกัน

คุณยาย 5 แผ่นดิน กำลังเป็นที่กล่าวถึงในโลกโซเชียล คุณยายจำลอง วงค์หงษา อายุ 104 ปี อดีตแม่ค้าขายกล้วยทอด ซึ่งตอนนี้เลิกขายกล้วยทอดด้วยต้นทุนวัตถุดิบสูง จึงรับขนมปังมานั่งขายอยู่ที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพระองค์ดำ (พิษณุโลก) ได้กำไรจากการขายขนมชิ้นละ 3 บาท และมีหลาย ๆ คนช่วยส่งกำลังใจผ่านช่องทางโซเชียล ซึ่งฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สำนักปฏิบัติการ 1 พื้นที่ RN ได้จัดสรรพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพระองค์ดำ (พิษณุโลก) พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้ และสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่คุณยายจำลอง เพื่อส่งมอบกำลังใจ เป็นอีกหนึ่งโปรเจ็กต์ในโครงการ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส (Giving Space)ที่ทางซีพี ออลล์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมาทางซีพี ออลล์ ได้เปิดพื้นที่ตลาดสร้างโอกาส (Giving Space Fair) ตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing” ให้กลุ่มคนพิการ หรือกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ มาใช้พื้นที่บริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งมีลูกค้าจำนวนมากเดินผ่าน จำหน่ายสินค้าฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งแต่ละพื้นที่มีลักษณะของการให้โอกาสแตกต่างกันตามความต้องการของคนในชุมชน บางพื้นที่เข้ามาขายของในช่วงวันหยุดราชการ วันสำคัญทางประเพณีของแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน อาทิ สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง สาขาสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง, สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองประจักษ์ จ.อุดรธานี, สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนม สาขาแลนด์มาร์คพญานาค จ.นครพนม, สมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก สาขาบุ่งกระเบา จ.นครนายก, มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จ.ชลบุรี สาขาเลียบบายพาสพัทยา จ.ชลบุรี, ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี สาขาบางแสนสาย 1 (หาดวอนนภา), โรงเรียนวัดบางสาม (CONNEXT ED) สาขาบางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี, ชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สาขาวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา, ชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนนทบุรี สาขาเอเชียโฮมทาวน์ จุดที่ 2 จ.นนทบุรี, ชมรมรมบูรณาการอย่างยั่งยืนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลก สาขาถนนเลี่ยงเมือง (หัวรอ), ชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนนทบุรี สาขาวิลเลจ ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นต้น


เรื่องล่าสุด