บางแสน ชลบุรี

163047073943

เช็ก ATK ด่วน! 7 ร้านบางแสน ใครไปช่วง 29 ธ.ค.64-3 ม.ค.65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี แจ้งให้ผู้ที่เดินทางไปใน 7 สถานที่ ในพื้นที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 ให้ตรวจ ATK ทุกคน ประกอบด้วย ร้านบ้านเพื่อนบางแสน ร้าน HURT บางแสน ร้าน Replay บางแสน ร้าน Von บางแสน ร้านเหล้าเรียนบางแสน ร้านสราญรมย์ บางแสน และ ร้าน Warp บางแสน

นายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีไผท ที่ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา เปิดเผยแนวทางการรับมือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่า วันนี้ เมืองพัทยาจะเปิดระบบการรักษาแบบ Home Isolation โดยจะมีทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา และทีมสอบสวนโรคสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วย

ขณะเดียวกัน จะเปิด Hospitel เป็นรอบที่ 2 จำนวน 300 เตียง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลทางเลือก แต่ผู้ป่วยจะต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พัก Hospitel คืนละ 500 บาท ซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการรับดูแลรักษาผู้ป่วยได้ภายใน 1 สัปดาห์

สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีแดง ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ได้มีการจัดเตรียมเตียงรองรับไว้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 จำนวน 200 เตียง ซึ่งผู้ป่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 จะมีการรับการรักษาตามสิทธิของผู้ป่วยเป็นหลักเท่านั้น

ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ให้เริ่มรักษาในสถานบริการของภาครัฐเป็นอันดับแรก หรือกำหนดเงื่อนไขให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากต้องการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น Hospitel หรือโรงพยาบาลเอกชน

ขณะที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ยืนยันว่า จะไม่มีการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์แน่นอน จะปิดเฉพาะสถานประกอบการที่ไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีกำหนดให้จัดทำเท่านั้น โดยเฉพาะกรณีของพนักงาน นักดนตรี นักแสดง ทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนให้บริการเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการตรวจ ATK ให้กับผู้มาใช้บริการ และการแสดงหลักฐานการตรวจเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าใช้บริการด้วย

เรื่องล่าสุด