บางแสน ชลบุรี

อัยการยื่นฟ้อง “เบนซ์ เดม่อน” กับพวกรวม 9 คน คดีสมคบฟอกเงิน-เว็บพนันออนไลน์

อัยการยื่นฟ้อง “เบนซ์ เดม่อน” กับพวกรวม 9 คน คดีสมคบฟอกเงิน-เว็บพนันออนไลน์

สำหรับคดีนี้ คณะทำงานของสำนักงานคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนแล้ว  มีความเห็นและคำสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาที่ 1, ผู้ต้องหาที่ 2, ผู้ต้องหาที่ 3, ผู้ต้องหาที่ 5, ผู้ต้องหาที่ 6, ผู้ต้องหาที่ 7, ผู้ต้องหาที่ 8, ผู้ต้องหาที่ 11 และผู้ต้องหาที่ 13 ในความผิดฐาน

ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน ตามข้อกล่าวหา

และทำความเห็น เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องคือผู้ต้องหาที่ 4, ผู้ต้องหาที่ 9, ผู้ต้องหาที่ 10, ผู้ต้องหาที่ 12, ผู้ต้องหาที่ 14, ผู้ต้องหาที่ 15, ผู้ต้องหาที่ 16, ผู้ต้องหาที่ 17, ผู้ต้องหาที่ 18, ผู้ต้องหาที่ 19, ผู้ต้องหาที่ 20 และผู้ต้องหาที่ 21 จำนวน 12 คน ตามข้อกล่าวหา ตามความเห็นของพนักงานสอบสวนและจะยื่นฟ้องผู้ต้องหาที่ 1, ผู้ต้องหาที่ 2, ผู้ต้องหาที่ 3, ผู้ต้องหาที่ 5, ผู้ต้องหาที่ 6, ผู้ต้องหาที่ 7, ผู้ต้องหาที่ 8, ผู้ต้องหาที่ 11 และผู้ต้องหาที่ 13 ที่ได้ตัวมาต่อศาลรวมจำนวน 9 คน ในวันนี้ ( 27 เมษายน 2566) 

นายชัยวัฒน์  ขจรบุญถาวร หรือ

ส่วนผู้ต้องหาที่หลบหนี (ผู้ต้องหาที่ 4, ผู้ต้องหาที่ 9, ผู้ต้องหาที่ 10, ผู้ต้องหาที่ 12, ผู้ต้องหาที่ 14, ผู้ต้องหาที่ 15, ผู้ต้องหาที่ 16, ผู้ต้องหาที่ 17, ผู้ต้องหาที่ 18, ผู้ต้องหาที่ 19, ผู้ต้องหาที่ 20 และผู้ต้องหาที่ 21 จำนวน 11 คนดังกล่าว สำนักงานคดีพิเศษจะได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนจัดการให้ได้ตัวมาฟ้องภายในอายุความ 15 ปี นับตั้งแต่วันที่กระทำความผิด

สำหรับรายชื่อผู้ต้องหาทั้งหมดประกอบด้วย ผู้ต้องหาที่ 1 นายอดิศักดิ์ นวลละออง, ผู้ต้องหาที่ 2 นางสาวพชรพร แซ่ตั๊น, ผู้ต้องหาที่ 3 นางสาวนันทวรรณ โรจน์สุวรรณชัย, ผู้ต้องหาที่ 4 นางสาวอนัญญา ปิตานุวัฒน์ ผู้ต้องหาที่ 5 นางสาวหัทยา ลองศิริคง, ผู้ต้องหาที่ 6 นางสาวแววเทียน ไทยสงคราม, ผู้ต้องหาที่ 7 นายวรุตม์ กาญจนปภากูล, ผู้ต้องหาที่ 8 นายธนิตพงศ์ สุรีโชติภิรมย์, ผู้ต้องหาที่ 9 นายพชรวรรฒน์ คุตไชยกุล, ผู้ต้องหาที่ 10 นายอิสระ คุตไชยกุล,

ผู้ต้องหาที่ 11 นายณัฐพงศ์ ระชินลา, ผู้ต้องหาที่ 12 นางสาวรจศิรินทร์ ประยูรรัตน์, ผู้ต้องหาที่ 13 นายชัยวัฒน์ ขจรบุญถาวร, ผู้ต้องหาที่ 14 นายกิตติพงษ์ ขจรบุญถาวร, ผู้ต้องหาที่ 15 นายวัลลภ กาญจนปภากูล, ผู้ต้องหาที่ 16 นางสาวภูลดา ลือชาธรรม, ผู้ต้องหาที่ 17 นายณัฐกร แขกเมฆ, ผู้ต้องหาที่ 18 นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมใหญ่, ผู้ต้องหาที่ 19 นายสมสิทธิ์ ถนอมวัตร, ผู้ต้องหาที่ 20 นางสาวธนัฎฐา แสนสุข และ ผู้ต้องหาที่ 21 นายจักรกฤษณ์ กลับชม

อัยการยื่นฟ้อง

ศาลนัดสอบคำให้การ เบนซ์ เดม่อนกับพวกทำเว็บพนัน -ฟอกเงิน 28 เม.ย.

เรื่องล่าสุด