บางแสน ชลบุรี

Gsb Retirement 1040x1040px Co

อนาคตสุขใจ มีเงินพร้อมใช้คุ้มครอง คูณสอง – Government Savings Bank

Gsb Retirement 1040x1040px Co

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :

 • เป็นผู้ซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษา 20/10 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2567
 • ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีหรือรายเดือน

รายละเอียดเงินฝาก :

ผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • ต้องได้รับสิทธิ์ฝากเงินจากการซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพื่อการศึกษา 20/10

เงื่อนไขการฝาก

 • ฝากเงินได้ครั้งเดียวเท่านั้น ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพื่อการศึกษา 20/10 หากฝากเกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
 • เมื่อฝากครบ 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้ ชนวันตามวันที่ฝาก

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน 

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.09 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.45 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • ไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
เรื่องล่าสุด