บางแสน ชลบุรี

163047073943

หนุ่มบางแสน ซื้อโทรโข่ง อัดเสียงประกาศไล่คนฝืนกฎ

ซึ่งหาดยบางแสน ห้ามผู้ไดใช้พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาดบางแสน คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี ที่ 65/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จึงปิดการใช้พื้นที่ชายหาดบางแสนชั่วคราว หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม พรบ.ควบคุมโรค

เเต่บรรยากาศตลอดทั้งหาดนักท่องเที่ยวได้มานั่งปูเสื่อ ทานอาหารและนั่งปิกนิคกันโดยไม่เกรงกลัวการแพร่เชื้อระบาดของโควิด 19 ทั้งยังไม่เว้นระยะห่างและไม่สวมแมสก์อีกด้วย

จากการสอบถามนายนราพงษ์ ปราโมทย์ อายุ 28 ปีและนายน้าเหงา อายุ 28 ปี กลุ่มวัยรุ่นบางแสนอาชีพนักดนตรีได้เปิดเผยว่าตนก็ได้รับผลกระทบตั้งแต่มีการแพร่เชื้อระบาดของไวรัสโควิด

ร้านอาหารถูกสั่งปิดตนก็ไม่มีงานและขาดรายได้ตนก็ยอมเพื่อให้ชลบุรีรอดวิกฤตินี้ไปได้เร็วๆ แต่ตนไม่คิดว่านักท่องเที่ยวจะแห่มากันเยอะขนาดนี้

เรื่องล่าสุด