บางแสน ชลบุรี

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สธ. – มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และภาคีเครือข่าย ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกดูแลสุขภาพชาว กทม. เขตจตุจักร และพื้นที่ใกล้เคียง

สธ. – มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และภาคีเครือข่าย ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกดูแลสุขภาพชาว กทม. เขตจตุจักร และพื้นที่ใกล้เคียง

เรื่องล่าสุด