บางแสน ชลบุรี

keep-new-29-11-65-696x522.jpg

สาลิกาคาบข่าว Vol.333

ครม. นำร่อง 538 โรงเรียน 11 จังหวัด ยกระดับนวัตกรรมการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2565 ว่า ครม.เห็นชอบจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในกรุงเทพมหานคร และ 10 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน กระบี่ ตราด สระแก้ว จันทบุรี ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี มีสถานศึกษานำร่องรวมทั้งสิ้น 538 โรงเรียน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานี้ เป็นพื้นที่การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่ระดับจังหวัด ซึ่งสถานศึกษานำร่องสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 1)คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง และ 4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในพื้นที่

เปิดหนี้สาธารณะคงค้างปี 65 อยู่ที่ 60.41% ไม่เกินกรอบกฎหมายกำหนด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบระดับสัดส่วนหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2565 โดยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 มีจำนวน 10.37 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 60.41% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ในประเทศ 98.29% ทั้งนี้ สถานะทางการคลังยังมีความมั่นคง และอยู่ภายใต้กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย 1. สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เกิดขึ้นจริง=60.41% ไม่เกิน 70% ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด 2. สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง=29.27% ไม่เกิน 35% ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด 3. สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง=1.71% ไม่เกิน 10% ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด 4. สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจริง=0.06% ไม่เกิน 5% ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

ครั้งแรกในไทย! บีเอเอสเอฟ ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข ระดมจิตอาสาทำความสะอาดหาดบางแสน

เมื่อเร็วๆ นี้ บีเอเอสเอฟ ประเทศไทย นำโดย รสจันทร์ โลหะกิจสงคราม กรรมการผู้จัดการกลุ่มสำหรับประเทศไทยและเวียดนาม ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข นำทีมจิตอาสาจำนวนกว่า 120 คน จากทีมจิตอาสาบริษัท บีเอสเอสเอฟ ประเทศไทย และจิตอาสาในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันเก็บขยะมูลฝอย และทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ณ บริเวณชายหาดบางแสน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใน จ. ชลบุรี ตามพันธกิจหลักของ บีเอเอสเอฟ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ร่วมกับบริษัทต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมทั่วโลก นับเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลกเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก รวมทั้งการสนับสนุนโซลูชั่นหลังการใช้งานเพื่อให้สามารถรีไซเคิลนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อไม่ให้เป็นขยะในสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ทั้งนี้ กิจกรรมที่หาดบางแสนที่ได้จัดขึ้นเป็นโครงการนำร่องภายใต้การบริหารจัดการเป็นระเบียบ ตั้งแต่การแบ่งกลุ่ม การแจกแจงรายละเอียด โซนเก็บขยะ ตลอดจนมีการแยกขยะต่างๆ โดยเฉพาะขยะพลาสติก เพื่อที่จะสามารถนำไปทำขยะรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการชั่งน้ำหนักขยะเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นให้กับอาสาสมัครที่เข้าร่วมทำกิจกรรม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ผู้คนหันมาเอาใจใส่และช่วยกันดูแลความสะอาดและเพื่อส่งผลต่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและต่ออนาคต โดยบริษัทฯ ได้มีแผนการที่จะมีการทำกิจกรรมเก็บขยะและรักษาความสะอาดในพื้นที่อื่นๆ อีกต่อไปในอนาคต

อโกด้า จับมือ กทม. ‘ปลูกต้นไม้กลางกรุง’ ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลก ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเปิดตัวโครงการริเริ่ม ‘ปลูกต้นไม้กลางกรุง’ เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวของกรุงเทพฯ โดยเมื่อไม่นานมานี้ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ออมรี มอร์เกนสเติร์น, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, อโกด้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะทางต่างระดับพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 , ผู้บริหารอโกด้า และอาสาสมัครอโกด้า ได้ปลูกต้นไม้ที่สวนสาธารณะ ทางต่างระดับพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นที่ตั้งของถนนอุทยานที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทย และตลาดน้ำคลองลัดมะยมที่มีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ‘ปลูกต้นไม้กลางกรุง’ เป็นโครงการริเริ่มเพื่อสังคมที่อโกด้าจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในกรุงเทพฯ โดยนำพันธกิจของบริษัท ที่รวมไปถึงเร่งผลักดันการเดินทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มาผนวกกับเป้าหมายของกรุงเทพมหานครที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองด้วยการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ภายในระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้อโกด้าประกาศบริจาคต้นไม้รวมทั้งหมด 10,000 ต้น โดยต้นไม้จำนวนที่เหลือจะส่งมอบให้กรุงเทพมหานครนำไปปลูกต่อทั่วเมือง

ภูเขาไฟ ‘เมานาโลอา’ ใหญ่สุดในโลก ปะทุครั้งแรกในรอบเกือบ 40 ปี

(ภาพจากสำนักการสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐฯ : การปะทุบริเวณปากปล่องภูเขาไฟเมานาโลอาบนเกาะฮาวายของสหรัฐฯ วันที่ 28 พ.ย. 2022) // www.xinhuathai.com
สำนักข่าวซินหัว รายงาน สำนักงานบริการอุทยานแห่งชาติสหรัฐฯ เปิดเผยว่า “เมานาโลอา” (Mauna Loa) ภูเขาไฟทรงพลังขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐฮาวาย เกิดการปะทุครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1984 หรือในรอบ 38 ปี โดยการปะทุเริ่มต้นตอน 23.30 น. ของวันอาทิตย์ (27 พ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น ข้อมูลจากหอสังเกตการณ์ภูเขาไฟฮาวายระบุว่ามีการปะทุอย่างต่อเนื่องบนยอดภูเขาไฟเมานาโลอา และมีการปิดทางเข้าออกสู่ยอดภูเขาไฟทั้งหมดแล้ว โดยปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งชี้การเคลื่อนตัวของการปะทุไปยังเขตรอยแยก (rift zone) ส่วนกระแสลาวาไหลอยู่เพียงบริเวณยอดภูเขาไฟและยังไม่เป็นภัยต่อชุมชนด้านล่าง สำนักการสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐฯ รายงานว่าประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัยจากกระแสลาวาของภูเขาไฟเมานาโลอาควรทบทวนความพร้อมรับมือ และเฝ้าติดตามข้อมูลคำแนะนำเพิ่มเติมจากสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนฮาวาย ทั้งนี้ สำนักฯ เตือนว่าการปะทุของภูเขาไฟเมานาโลอาในระยะแรกอาจมีพลังมาก ขณะตำแหน่งและการเคลื่อนตัวของกระแสลาวาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Post Views: 10

เรื่องล่าสุด