บางแสน ชลบุรี

สะสมพระเครื่อง! เปิดทรัพย์สิน

สะสมพระเครื่อง! เปิดทรัพย์สิน

เขียนวันที่

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 11:00 น.

85D20EC0 AEAE 4326 8424 75945CF75A89 

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘ภัครธรณ์ เทียนไชย’ หลังพ้นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มีทรัพย์สินรวมกว่า 57 ล้าน สะสมเครื่องประดับ-นาฬิกา-แหวน-พระเครื่อง


สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของ นายภัครธรณ์ เทียนไชย หลังพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 โดย นายภัครธรณ์ พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 57,292,610 บาท และแจ้งหนี้สิ้นรวม 8,897,966 บาท โดยเป็นของนายภัครธรณ์ 

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน แบ่งเป็นของ นายภัครธรณ์ อายุ 60 ปี แจ้งมีทรัพย์สินจำนวน 23,353,789 บาท ประกอบด้วย เงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 178,729 บาท มีทั้งหมด 3 บัญชี เงินลงทุน 1,497,660 บาท โดยเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง ที่ดิน 4 รายการ มูลค่า 2,077,400 บาท โดยที่ดินที่มีมูลค่าสูงสุดตั้งในพื้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ มูลค่า 17,700,000 บาท โดยโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นเจ้าของร่วมกับคู่สมรสตั้งในพื้นที่ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มูลค่า 15,000,000 บาท ยานพาหนะ 1,400,000 บาท และทรัพย์สินอื่น ประมาณมูลค่าไม่ได้ ส่วนหนี้สินแจ้งเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นจำนวน 8,897,966 บาท

ส่วนนางสุภาพร อายุ 60 ปี คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินจำนวน 33,938,821 บาท ประกอบด้วย เงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 5,757,871 บาท มีทั้งหมด 3 บัญชี เงินลงทุน 3,097,700 บาท โดยเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ดิน 5 รายการ มูลค่า 12,283,250 บาท โดยที่ดินที่มีมูลค่าสูงสุดตั้งในพื้นที่ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี จำนวน 4,960,800 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ มูลค่า 9,500,000 บาท โดยโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นตึกแถวตั้งในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มูลค่า 5,000,000 บาท รองลงมาเป็นห้องชุดในเขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ มูลค่า 2,500,000 บาท ยานพาหนะ 3,000,000 บาท เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รุ่น เมอร์ซิเดสเบนซ์ และทรัพย์สินอื่น ประมาณมูลค่าไม่ได้

ขณะที่ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่น่าสนใจของ นายภัครธรณ์ และคู่สมรส แจ้งไว้ประมาณมูลค่าไม่ได้ อาทิ นาฬิกา 55 เรือน แหวน 67 วง เครื่องประดับ 55 รายการ กระเป๋า 6 ใบ และพระเครื่อง 196 องค์

อย่างไรก็ตาม นายภัครธรณ์ แจ้งรายได้ต่อปี จำนวน 2,004,892 บาท โดยเป็นรายได้ประจำจากเงินเดือนทั้งหมด ส่วนค่าใช้จ่ายต่อปี 1,629,318 บาท แบ่งเป็น ค่าผ่อนที่อยู่ 1,240,303 บาท ค่าเบี้ยประกัน 29,015 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ 360,000 บาท

ส่วนนางสุภาพร คู่สมรส แจ้งรายได้ต่อปี จำนวน 520,531 บาท แบ่งเป็นรายได้ประจำ 201,553 บาท และรายได้จากทรัพย์สิน 305,687 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายต่อปี 375,470 บาท แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประกัน 15,470 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ 360,000 บาท

สำหรับนายภัครธรณ์ แจ้งเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ระบุเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฏากร มาตรา 40(1) – (8) จำนวน 2,004,892 บาท

ส่วนนางสุภาพร คู่สมรส แจ้งเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ระบุเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฏากร มาตรา 40(1) – (8) จำนวน 520,531 บาท

ทั้งนี้ นายภัครธรณ์ ก่อนดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ผ่านงานราชการมาแล้วหลายตำแหน่ง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

7AACB482 E9DB 49BC 8DA7 BD38A6702F00

เรื่องล่าสุด