บางแสน ชลบุรี

1688453480_095882-chiangmainews.jpg

สสจ.ลำปาง ตรวจสอบสถานที่ผลิตแหนม เบื้องต้นสั่งหยุดผลิต และอายัดตรวจสอบ

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยข้อมูลกรณีผู้บริโภคจังหวัดน่าน ได้บริโภคแหนมดิบที่อ้างว่ามีแหล่งผลิตอยู่ในจังหวัดลำปาง จนทำให้เกิดอาการท้องเสียนั้น จากการประสานงานกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการบริโภคแหนมดิบจำนวน 13 คนจริง โดยได้รับประทานแหนมดิบ ที่ซื้อมาจากร้านค้าในหมู่บ้านขุนสถานและแสนสุข ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  เผยว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556  ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัดลำปาง เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตอาหารไม่ได้ขออนุญาตผลิตอาหาร และได้มีการผลิตแหนมดังกล่าวจริง ผลิตภัณฑ์แหนมในรุ่นดังกล่าว มีการผลิตทั้งหมด 170 แพ็ค ประมาณ 20 กิโลกรัม ได้จำหน่ายผ่านทางผู้ค้าส่งไปที่อำเภอเด่นชัย และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และผลิตภัณฑ์บางส่วนได้ขายภายในจังหวัดลำปาง ซึ่งได้จำหน่ายไปหมดแล้ว 

สิ่งที่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  1. ให้ผู้ประกอบการหยุดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทันที
  2. อายัดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (คนละรุ่นกับกรณีจังหวัดน่าน)
  3. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แหนมส่งศูนย์วิทย์การแพทย์ฯเชียงใหม่ เพื่อส่งวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
  4. ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อโดยเก็บตัวอย่างจากภาชนะ และอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ด้วยวิธีการ swab และส่งตรวจเชื้อที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลลำปาง

คำแนะนำสำหรับผู้บริโภค

  1. เลือกบริโภคอาหารแปรรูปที่มีฉลากถูกต้อง โดยสังเกตข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่ออาหาร ชื่อการค้า วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ มีเครื่องหมาย อย. เลขสาระบบอาหาร) เป็นต้น
  2. ผู้บริโภคควรปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
  3. หากพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เรื่องล่าสุด