บางแสน ชลบุรี

สสจ.ยโสธร รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง …

สสจ.ยโสธร รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง …

สสจ.ยโสธร รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง เริ่มจากบุคลากรสุภาพสตรีของส่วนราชการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสุวรรณี แสนสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองด้วยวิธี HPV DNA Testing โดยมีบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ร่วมงาน ณ ที่ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

สำหรับ กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองนั้น เริ่มต้นจากการให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก ชมวีดิโอสาธิตการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง และแสดงการสาธิตการตรวจคัดกรองด้วยตัวเอง จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง( HPV DNA Test) เพื่อตรวจคัดกรอง โดยมีบุคลากรสุภาพสตรีจากหน่วยงานราชการ อายุ 30 – 60 ปี ร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

นางสุวรรณี แสนสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของหญิงไทย เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักรู้ตัวและพบแพทย์ในระยะที่ลุกลามแล้ว ทำให้การรักษาไม่ทันท่วงที แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามีวิธีการตรวจแบบเจาะลึกระดับ DNA ด้วยเทคนิค ‘HPV DNA Testing’ ที่สามารถค้นหาเชื้อเอชพีวีอย่างแม่นยำตั้งแต่ระยะแรก ทำให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที ก่อนที่เชื้อจะพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูก

ซึ่งการรณรงค์เริ่มจากบุคลากรสุภาพสตรีหน่วยงานราชการก่อน จากนั้นจะเป็นกลุ่มสตรีประชาชนทั่วไป อายุ 30-60 ปี จะมีการให้ความรู้และสาธิตการตรวจด้วยตัวเอง ประชาชนสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตรวจด้วยตัวเองโดยมีข้อจำกัดและข้อควรระวัง คือ

1. ต้องไม่มีการตรวจภายในมาก่อน (ในช่วง 24 ชั่วโมง) เพราะอาจมีสารหรือยาปนเปื้อนอยู่

2. ต้องไม่มีการใช้ผ้าอนามัยชนิดสอด ครีมหรือยาที่ใช้ทางช่องคลอดอื่นๆอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

3. ห้ามล้างหรือทำความสะอาดในช่องคลอด ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนมาตรวจ เพราะอาจไม่มีเซลล์เหลือให้ตรวจ

4. งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อน มารับการตรวจ 48 ชั่วโมง

5. ไม่ควรตรวจหากมีประจำเดือน

6. ห้ามใช้เก็บตัวอย่างจากช่องคลอดระหว่างการตั้งครรภ์ หรือภายใน 3 เดือนหลังคลอดบุตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 045- 712233 …///

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปัทวัฒน์ สารแปง

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

เรื่องล่าสุด