บางแสน ชลบุรี

163047073943

สภาวิศวกรแนะตรวจเพิ่ม 3 ส่วน ‘เมเจอร์สุขุมวิท’

ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย สภาวิศวกร บุษกร แสนสุข ระบุ จากการประเมินความเสียหายกรณีเพลิงไหม้ภายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท พบว่า โครงสร้างอาคารเสียหายไม่มากนัก แต่ควรตรวจสอบใน 3 ส่วนหลักๆ คือ กำลังคอนกรีต พื้น และกำลังการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้น

เรื่องล่าสุด