บางแสน ชลบุรี

ศธ.ผลักดัน “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข”

ศธ.ผลักดัน “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข”

นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข” ว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก่อนเกษียณอายุราชการ 10 ปี และเกษียณอายุราชการไปแล้ว ได้เรียนรู้และวาง แผนบริหารจัดการการเงินอย่างเหมาะสม การลงทุนที่เหมาะสมกับรายได้และมีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเป็นการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์จากแพลตฟอร์ม KHURU Online ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนครูก่อนเกษียณอายุราชการไม่เกิน 10 ปี และเกษียณอายุราชการแล้ว ที่สนใจจากทั่วประเทศ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ และ Facebook Live เพจครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข 2024

“หลักสูตรครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข ถูกพัฒนาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศให้มีทักษะและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการการเงินและการจัดการหนี้ รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์

ด้านดิจิทัล ภัยทางการเงิน สามารถวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการให้มีความสุข และมีช่องทางการเสริมรายได้อย่างมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการพัฒนาจะมุ่งมั่น ตั้งใจ วางแผนการบริหารจัดการการเงินและวางแผนการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รองปลัด ศธ.กล่าว.

อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่

เรื่องล่าสุด