บางแสน ชลบุรี

รู้จัก ! ชุมชนหาดวอนนภา วิถีประมงเล็กๆ ที่กรมประมง หนุนสร้างรายได้เข้าชุมชน

รู้จัก ! ชุมชนหาดวอนนภา วิถีประมงเล็กๆ ที่กรมประมง หนุนสร้างรายได้เข้าชุมชน

รู้จัก ! ชุมชนหาดวอนนภา วิถีประมงเล็กๆ ที่กรมประมง หนุนสร้างรายได้เข้าชุมชน

รู้จัก ! ชุมชนหาดวอนนภา วิถีประมงเล็กๆ ที่กรมประมง หนุนสร้างรายได้เข้าชุมชน

วันนี้พามารู้จัก ชุมชนหาดวอนนภาจังหวัดชลบุรี วิถีประมงพื้นบ้านเล็กๆ ที่กรมประมงสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องมือทำการประมง หวังลดต้นทุน สร้างรายได้อย่างเข้มแข็งเข้าชุมชนอย่างยั่งยืน

ชุมชนหาดวอนนภา เป็นชุมชนเล็กๆคนในชุมชนส่วนใหญ่ยึดอาชีพประมงเป็นหลัก วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านหาดวอนนภา ทะเลที่เต็มไปด้วยเรือประมงจอดเทียบท่าอยู่สองชายฝั่ง

ในทุกๆเช้าเรือประมงทยอยเข้าฝั่ง ชาวบ้านคัดสรรปลา แกะปูออกจากอวนและนำมาขายกันสดๆริมชายหาด ซึ่งเปิดเป็นตลาดประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ในทุกๆเย็นชาวบ้านก็จะซ่อมบำรุงเรือพาหนะในการทำมาหากิน ให้มีความพร้อมในการออกเรือในวันรุ่งขึ้น

รู้จัก ! ชุมชนหาดวอนนภา วิถีประมงเล็กๆ ที่กรมประมง หนุนสร้างรายได้เข้าชุมชน

เรื่องล่าสุด