บางแสน ชลบุรี

รางวัลวัฒนคุณาธร” ประจำปี พุทธศักราช 2565 – Chiang Mai News

รางวัลวัฒนคุณาธร” ประจำปี พุทธศักราช 2565 – Chiang Mai News

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปาริชาติ สุวรรณศร “รางวัลวัฒนคุณาธร” ประจำปี พุทธศักราช 2565“

ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชม นางสาวปาริชาติ สุวรรณศร โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เยาวชนคนดี ศรีสังคม ได้คัดคัดเลือก รับ “รางวัลวัฒนคุณาธร” ระดับประเทศ และจะเดินทางเข้ารับรางวัลในวันที่ 30 ตุลาคม 2565

ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติมองโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ระดับประเทศ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 3 ตุลาคม 2565 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัฒนธรรมระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 395 รางวัล ได้แก่รางวัลประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล ประเภทนิติบุคคลคณะบุคคล หนึ่งในผู้รับรางวัล คือ “น้องปาริชาติ สุวรรณศร”

ภายใต้รางวัลอันทรงคุณค่า “วัฒนคุณาธร” เกิดจากผลงานภาพยนตร์ชิ้นแรก คือ “บ้านหลังใหญ่แสนสุข” ที่ชนะเลิศระดับจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลจากนายสิธิชัย จินตาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ต่อยอดสู่ระดับประเทศ โดยมีคณะครูผู้ดูแล ใส่ใจ คือคุณครูปภาดา รัตนประทีป และนายนฤทธิ์ เถือนเจริญ อีกทั้ง น้องปาริชาติ สุวรรณศร ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี จนเป็นที่ยอมรับ ได้รับยกย่องเป็นเยาวชนตัวอย่างระดับประเทศในวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
เรื่องล่าสุด