สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จีสด้า GISTDA  รายงาน ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน 43 จังหวัด จากการตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” แบบรายชั่วโมง วันนี้ (16 เม.ย.66) เวลา 9:00 น. ที่ผ่านมา

พบหลายจังหวัดมีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน และอยู่ในระดับสีส้มไปจนถึงสีแดง ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายพุ่งไปถึง 304 ไมโครกรัม ตามด้วย พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เป็นต้น 

 

ขอให้ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัย และงดกิจกรรมภายนอกอาคารสถานที่เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่จะตามมา ในขณะที่เกือบทุกเขตของกรุงเทพมหานคร พบค่าฝุ่นฯ รายชั่วโมงในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน ยกเว้นเพียงแต่ดอนเมืองที่อยู่ในระดับปานกลาง

  © สนับสนุนโดย Thansettakij

เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าและความร้อน PM2.5

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวัง ที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ประกอบกับภูมิประเทศทางภาคเหนือของไทยมีลักษณะเป็นหุบเขาแอ่งกระทะ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการพัดและการเคลื่อนตัวของกระแสลมในพื้นที่เป็นสำคัญ

ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ สามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

Microsoft และคู่ค้าอาจได้รับค่าคอมมิชชันหากคุณซื้อบางสิ่งผ่านลิงก์ที่แนะนำในบทความนี้