บางแสน ชลบุรี

ผู้ว่าฯชลบุรี เป็นประธานเปิด โลกใต้ทะเล ม.บูรพา – TOPNEWS

ผู้ว่าฯชลบุรี เป็นประธานเปิด โลกใต้ทะเล ม.บูรพา – TOPNEWS

  • เผยแพร่ : 06/12/2022 11:23

ผู้ว่าฯชลบุรี เป็นประธานเปิด โลกใต้ทะเล ม.บูรพา นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข รศ.ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดทดสอบระบบศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน Soft Opening: World beneath the sea

โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดพิธี ณ อาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี อาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน (World Beneath the Sea) สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชสบุรี และสถาบันวิทยา ศาสตร์ทางทะเล ภายในอาคารประกอบไปด้วยส่วนจัดแสดงจำลองระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงตู้จัดแสดงสัตว์ทะเล และพันธุ์ปลาทะเล พร้อมทางเลื่อนอุโมงค์ตู้ปลาขนาดใหญ่ (Big Tank) ที่มีความลึก 13 เมตร มีความจุน้ำ 4, 700 ลูกบาศก์เมตร อีกทั้งยังรวบ รวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเล และห้องวิดีทัศน์ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการนำเสนอในส่วนของนิ ทรรศการ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัม ผัสประสบการณ์ และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสนทั้งนี้ได้เปิดทดสอบระบบในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นวันแรก

ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงนิทรรศ การให้ความรู้ กิจกรรมค่ายวิทยา ศาสตร์ทางทะเลสำหรับเยาวชน การแสดงการปฏิบัติงานของโดรนใต้น้ำ และชมโชว์ชุดเงือก และกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมสนุกอีกมากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้จากสถาบันวิทยา ศาสตร์ทางทะเล สามารถเข้าชมได้ทั้งส่วนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเดิม และอาคารศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน มีรา คาบัตรเข้าชม เด็ก 40 บาท ผู้ ใหญ่ 80 บาท โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จาก เฟชบุ๊คเพจ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา https://www.facebook.com/bimsthailand

เรื่องล่าสุด