บางแสน ชลบุรี

278490_th.jpg

ผู้ถือหุ้น‘บมจ.พริมา มารีน” ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล

การเงิน หุ้น

ผู้ถือหุ้น‘บมจ.พริมา มารีน” ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565, 17.04 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

ผู้ถือหุ้น‘บมจ.พริมา มารีน” ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล

นายบวร วงศ์สินอุดม (ที่ 2 จากซ้าย / แถวหน้า) ประธานกรรมการ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (ที่ 3 จากซ้าย / แถวหน้า) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของ PRM ประจำปี 2564 ในอัตรา 0.26 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พ.ค. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พ.ค. 2565 นี้   

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

เรื่องล่าสุด