บางแสน ชลบุรี

278499_th.jpg

ผถห. INSET อนุมัติปันผล 0.17 บาท/หุ้น

การเงิน หุ้น

ผถห. INSET อนุมัติปันผล 0.17 บาท/หุ้น

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565, 18.38 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

ผถห. INSET อนุมัติปันผล 0.17 บาท/หุ้น

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช (กลาง) ประธานกรรมการ และนายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.17 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 19 พ.ค.65 นี้ ซึ่งบริษัทฯได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และมั่นใจแนวโน้มธุรกิจปีนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากงานด้านศูนย์ Data Center และระบบ Cloud Service ทำให้ผู้ให้บริการที่เร่งขยายตัว เพื่อรองรับกับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ INSET มีโอกาสได้รับงานอย่างต่อเนื่อง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

เรื่องล่าสุด