บางแสน ชลบุรี

ปลัดเกษตรฯมอบนโยบาย  ส.ป.ก.ขับเคลื่อนงบปี2566

ปลัดเกษตรฯมอบนโยบาย ส.ป.ก.ขับเคลื่อนงบปี2566

วันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

Tag :

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายและเตรียมการขับเคลื่อนงานปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงานการจัดสัมมนา เรื่อง “การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 ของ ส.ป.ก.เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565

นอกจากนี้ ยังรวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน พร้อมพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน ขานรับนโยบายการขับเคลื่อนงานปีงบประมาณ 2566 ของปลัดกระทรวงเกษตรฯ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 140 รายจัดขึ้นที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี

เรื่องล่าสุด