บางแสน ชลบุรี

ในอดีตชาวบ้านนิยมก่อเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาในวันไหลสงกรานต์

ประวัติ วันไหลสงกรานต์ มีที่มาอย่างไร มีจังหวัดไหนเล่นน้ำบ้าง

วันไหลสงกรานต์ มีประวัติที่มาอย่างไร มีจังหวัดไหนที่เล่นน้ำในประเพณีนี้บ้าง เช็กได้ที่นี่

ประวัติวันไหลสงกรานต์

วันไหลสงกรานต์ มีชื่อเดิมว่า ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล เป็นวันทำบุญขึ้นปีใหม่ที่นิยมปฏิบัติต่อๆ กันมาในภาคตะวันออก และเขตภาคกลางบางจังหวัด โดยจะกำหนดหลังวันสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน ชาวบ้านจะนิยมก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา การก่อเจดีย์ทรายก็คือการขนทราย หาบทรายมากองสูงแล้วรดน้ำเอาไม้ปั้นกลึงเป็นรูปทรงเจดีย์ ปักธงทิวต่างๆ ตกแต่งกันอย่างวิจิตบรรจง องค์ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง เพื่อก่อให้ครบ 84,000 กอง เท่าจำนวนพระธรรมขันธ์

เมื่อก่อเสร็จ พระเจดีย์ทรายแต่ละกองก็จะมีธงทิว พร้อมด้วยผ้าป่า ตลอดจนสมณบริขารถวายพระ พระสงฆ์ก็จะพิจารณาบังสุกุล ทำบุญเลี้ยงพระ เลี้ยงพระเสร็จก็เลี้ยงคนที่ไปร่วมงาน เป็นการสนุกสนานในเทศกาลตรุษ ผลที่ได้เมื่องานเสร็จแล้ว ทางวัดก็ได้ทรายไว้สำหรับสร้างเสนาสนะ ปูชนียสถานในวัด หรือถมบริเวณวัด พระสงฆ์ก็ได้เครื่องปัจจัยไทยธรรมต่างๆ ช่วงปลายฤดูร้อนจะย่างเข้าฤดูฝน วัดใดที่ใกล้ห้วย หนอง คลอง บึง ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา วัดก็จัดประเพณีก่อพระทรายน้ำไหลขึ้น

ในอดีตชาวบ้านนิยมก่อเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาในวันไหลสงกรานต์
ในอดีตชาวบ้านนิยมก่อเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาในวันไหลสงกรานต์

วิธีการก็คือขุดลอกทรายที่ฝนซัดไหลมาลงรวมขังอยู่ตามคลอง หนอง บึง เป็นการขนทรายเข้าวัด และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นด้วย การรวมแรงคนเพื่อร่วมบุญขุดลอกให้สะอาดเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน น้ำฝนจะได้ไหลสะดวก คู คลอง หนอง บึง ไม่ตื้นเขิน หมู่บ้านสะอาด น้ำก็ไหลได้ตามปกติ ไม่มีน้ำท่วมขังตามที่ต่างๆ จึงเป็นประโยชน์ที่ได้จากการก่อพระทรายน้ำไหลในเทศกาล

วันไหลสงกรานต์ เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเจริญของวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี แต่ด้วยสภาพของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ที่ความเจริญทางวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น การขนทราย โกยทราย หาบทราย เข้าวัดค่อยๆ หายไป

นอกจากนี้การสัญจรทางเรือได้เปลี่ยนเป็นการเดินทางบนถนนในปัจจุบัน ทำให้งานก่อพระทรายน้ำไหลก็เปลี่ยนสภาพไป หลายวัดไม่มีเจดีย์เป็นพุทธบูชา มีแต่เจดีย์ใส่กระดูกผี คำว่าเจดีย์ทรายก็หมดความหมายไป ก่อพระทรายเอาบุญก็เปลี่ยนสภาพไปพัฒนาไปตามกาลเวลา ก่อพระทรายน้ำไหล จึงเรียกสั้นๆ ลงเหลือแค่ “วันไหล” หรือ “ประเพณีวันไหล”

วันไหล 2566 มีที่ไหนจัดสงกรานต์บ้าง

  • วันไหลบางแสน 2566 : วันที่ 16-17 เมษายน 2566 งานวันไหลบางแสน จัดขึ้นบริเวณชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี
  • วันไหลพัทยา 2566 : วันที่ 19 เมษายน 2566 งานวันไหลพัทยา จัดขึ้นบริเวณวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) และถนนชายหาดพัทยา
  • วันไหลพระประแดง 2566 : วันที่ 21-23 เมษายน 2566 งานสงกรานต์พระประแดง จัดขึ้นบริเวณตลาดพระประแดง จ.สมุทรปราการ
  • วันไหลระยอง 2566 : วันที่ 17 เมษายน 2566 งานวันไหลปลวกแดง จัดขึ้นบริเวณตำบลบ้านปลวกแดง

วันไหลชลบุรี 2566

  • วันที่ 20 เมษายน 2566 งานวันไหลบางเสร่ จัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบางเสร่
  • วันที่ 21-23 เมษายน 2566 งานวันไหลบ้านบึง จัดขึ้นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึงและวัดบึงบวรสถิตย์ (วัดบึงล่าง)
  • วันที่ 18 เมษายน 2566 งานวันไหลนาเกลือ จัดขึ้นบริเวณลานอเนกประสงค์ลานโพธิ์ นาเกลือ

สำหรับใครที่เล่นน้ำสงกรานต์แล้วยังไม่จุใจ ก็สามารถตามไปเล่นน้ำสงกรานต์ในวันไหลตามจังหวัดต่างๆ เหล่านี้ได้.

เรื่องล่าสุด