บางแสน ชลบุรี

E0B8AAE0B899E0B898E0B8A2E0B8B2-E0B884E0B8B8E0B893E0B89BE0B8A5E0B8B7E0B989E0B8A1.jpg

ปปช.กางสมบัติ 'สนธยา คุณปลื้ม' หลังพ้นนายกเมืองพัทยา

27 พ.ค.2565 – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายสนธยา คุณปลื้ม กรณีพ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 25 มี.ค.65 โดยนายสนธยา แจ้งว่า ตนเอง พร้อมนางสุกุมล คุณปลื้ม คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 251,566,641 บาท เป็นทรัพย์สินของนายสนธยา 210,932,234 บาท เป็นของนางสุกุมล 40,634,407 บาท และเป็นของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 16,422,219 บาท ซึ่งเป็นเงินฝากและกรมธรรม์ประกันภัย

ขณะเดียวกัน นายสนธยา แจ้งว่า ตนเองมีหนี้สิน 56,978,962 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชีที่มียอดหนี้คงเหลือ 6,337,286 บาท เป็นสินเชื่อในธนาคารหลายแห่ง รวม 42,813,811 บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือกับ หจก.บางแสนมหานคร และ หจก.สินทรัพย์คีรี รวม 7,826,962 บาท ส่วนนางสุกุมล มีหนี้สิน 1,254,510 บาท โดยเป็นสินเชื่อเงินกู้ของธนาคาร

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของนายสนธยา นางสุกุมล และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มูลค่ารวมกัน 25,417,012 บาท สิทธิและสัมปทานของนายสนธยา นางสุกุมล และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มูลค่ารวมกัน 39,507,847 บาท เงินลงทุนของนายสนธยา 3,010,000 บาท ยานพาหนะในชื่อนางสุกุมล จำนวน 2 คัน มูลค่ารวมกัน 1,350,000 บาท

ที่ดินของนายสนธยาและนางสุกุมล รวมกัน จำนวน 20 แปลง มูลค่า 97,999,500 บาท ส่วนใหญ่อยู่ที่ อ.เมือง อ.บางละมุง อ.ศรีราชา อ.บ้านบึง อ.หนองใหญ่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และอีกหลายเขตใน กทม. ทั้งพระโขนง สวนหลวง วังทองหลาง และวัฒนา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนายสนธยาและนางสุกุมล รวม 13 หลัง มูลค่ารวมกัน 89,893,500บาท อาทิ บ้านที่ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มูลค่า 10,000,000 บาท ตึกสามชั้น ที่ ต.แสนสุข มูลค่า 30,000,000 บาท บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่สวนหลวง กทม. มูลค่า 18,253,000 บาท ห้องชุดที่ ต.แสนสุข มูลค่า 6,000,000 บาท

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของนายสนธยาและนางสุกุมลแจ้งไว้ 54 รายการ มูลค่ารวมกัน 10,811,000 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ นาฬิกายี่ห้อ PATEX PHILIPPE 3 เรือน มูลค่า 2,000,000 บาท สร้อยคำทองคำน้ำหนักประมาณ 80 บาท มูลค่า 480,000 บาท พระเครื่องมูลค่า 1,900,000 บาท จำนวน 1 องค์ ทองคำแห่งน้ำหนัก 100 บาท มูลค่า 750,000 บาท สร้อยเพชร 1 เส้น มูลค่า 400,000 บาท แหวนเพชร 1 วง มูลค่า 650,000 บาท ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประดับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี.

เรื่องล่าสุด