บางแสน ชลบุรี

“บ่อแดง”ของบ 48ล.ปรับหาดแสนสุขเป็นศูนย์ราชการ

“บ่อแดง”ของบ 48ล.ปรับหาดแสนสุขเป็นศูนย์ราชการ

สงขลา-อบต.บ่อแดง ของบส่วนกลาง 48 ล้านบาท นำพัฒนาชายหาดแสนสุขเป็นศูนย์ราชการ-สถานที่ท่องเที่ยวครบวงจร

นายอุทัย สุขทร นายก อบต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ได้เตรียมพัฒนาชายหาดแสนสุขในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านบ่อแดง ต.บ่อแดง ให้เป็นศูนย์ราชการและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในชนบทที่ครบวงจร เบื้องต้นคาดการณ์และตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 48 ล้านบาท

 “หาดแสนสุข เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และจากพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาเที่ยวมาพักผ่อนตากอากาศริมทะเล มีชายหาดที่สวยงาม มีสระน้ำริมชายหาด แต่ยังขาดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดีและสวยงามพอสมควร”

 นายอุทัยกล่าวว่า ได้เสนอไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หากได้รับการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณลงมา ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก เพราะขณะนี้ อบต.บ่อแดงได้วางรูปแบบที่จะทำไว้แล้ว เชื่อว่าชายหาดแสนสุขจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ รวมถึงมีศูนย์ราชการที่เพรียบพร้อม ที่สำคัญจะช่วยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

 รูปแบบที่วางไว้จะมีทั้งการจัดวางระบบไฟฟ้า สวนสุขภาพ ศูนย์ราชการ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน จำหน่ายสินค้าโอท็อปจากฝีมือของชาวบ้านในพื้นที่ เป็นศูนย์รวมวิถีชีวิตของชุมชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่อยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง พึ่งพาอาศัยกัน รักสามัคคีกัน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ จากชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้าน

 นอกจากนี้จะจัดระเบียบสถานที่ราชการให้เป็นสัดส่วน รวมถึงสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกด้วย โดยจะเปิดให้โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ สามารถทำเรื่องขอใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์นี้ได้ฟรี เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ ซึ่งส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์นี้ ได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วเช่นกัน

 นายอุทัยกล่าวด้วยว่า หากทุกอย่างเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ เชื่อว่าชายหาดแสนสุขจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะสร้างรายได้เข้าพื้นที่และ จ.สงขลา และจะเป็นสถานที่ที่จะสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่ อ.สทิงพระ และอำเภอใกล้เคียงได้อย่างดียิ่ง ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย และนักท่องเที่ยวก็จะได้มีทางเลือกมากขึ้นเช่นกัน

เรื่องล่าสุด