บางแสน ชลบุรี

บีเอเอสเอฟ ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จัดกิจกรรมโครงการ “BASF Beach Cleaning Challenge 2022” เป็นครั้งแรกในไทย – ผู้จัดการออนไลน์

บีเอเอสเอฟ ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จัดกิจกรรมโครงการ “BASF Beach Cleaning Challenge 2022” เป็นครั้งแรกในไทย – ผู้จัดการออนไลน์

บีเอเอสเอฟ ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จัดกิจกรรมโครงการ “BASF Beach Cleaning Challenge 2022” เป็นครั้งแรกในไทย  ผู้จัดการออนไลน์

เรื่องล่าสุด