บางแสน ชลบุรี

บางแสนแตก! “พิธา” ช่วยผู้สมัครหาเสียง | Morning Nation | 4 พ.ค. 66 | PART 1

บางแสนแตก! “พิธา” ช่วยผู้สมัครหาเสียง | Morning Nation | 4 พ.ค. 66 | PART 1

Dailymotion

ระยะเวลา: 23:26

บางแสนแตก! “พิธา” ช่วยผู้สมัครหาเสียง | Morning Nation | 4 พ.ค. 66 | PART 1

เพิ่มเติมจาก Dailymotion

เรื่องล่าสุด