บางแสน ชลบุรี

“บราเดอร์” จัดกิจกรรม “NO OCEAN WASTE” “ทะเลไทยไร้ขยะ” หาดบางแสน – NationTV

“บราเดอร์” จัดกิจกรรม “NO OCEAN WASTE” “ทะเลไทยไร้ขยะ” หาดบางแสน – NationTV

“บราเดอร์” จัดกิจกรรม “NO OCEAN WASTE” “ทะเลไทยไร้ขยะ” หาดบางแสน  NationTV

เรื่องล่าสุด