บางแสน ชลบุรี

b503d7314762fba2c771b4bba0de3c59.jpg

น้ำชายหาดบางแสนกลับสู่ภาวะปกติ

กรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดบางแสน หลังเกิดปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบลูม ทำน้ำทะเลมีสีเขียวตลอดแนวชายหาด พบคุณภาพน้ำทะเลกลับสู่ภาวะปกติ แต่ยังระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าปากหรือเข้าสู่ร่างกาย

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและโฆษกกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (สคพ.13) ลงตรวจสอบพื้นที่ต่อเนื่องชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี จากเกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมน้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 บริเวณหาดบางแสน จ.ชลบุรี ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้น้ำทะเลหาดบางแสนยังคงมีลักษณะแพลงก์ตอนบลูม น้ำทะเลมีสีเขียวตลอดแนวชายหาดและหาดหิน ผลตรวจวัดน้ำทะเล พบว่า คุณภาพน้ำทะเลหาดบางแสนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภท 4 (เพื่อการนันทนาการ) เนื่องจากพบค่าออกซิเจนละลายน้ำ (dissolved oxygen : DO) ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร โดยแจ้งข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่เทศกิจรับทราบและให้คำแนะนำควรเลี่ยงการลงเล่นน้ำทะเลช่วงที่ผ่านมา 

นายพิทยา กล่าวว่า ล่าสุด จากการติดตามตรวจสอบในวันนี้ พบว่า คุณภาพน้ำทะเลกลับสู่ภาวะปกติ สามารถใช้เพื่อนันทนาการได้ แต่ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าปากหรือเข้าสู่ร่างกาย และควรชำระล้างร่างกายหลังจากการเล่นน้ำดังกล่าว ทั้งนี้ คพ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่ดังกล่าว และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

เรื่องล่าสุด