บางแสน ชลบุรี

นายกรัฐมนตรี ?ไม่สนใจกรณีประธานก้าวหน้าทอดไมตรี? …

นายกรัฐมนตรี ?ไม่สนใจกรณีประธานก้าวหน้าทอดไมตรี? …

นายกรัฐมนตรี ไม่สนใจกรณีประธานก้าวหน้าทอดไมตรี เน้นการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ด้อยค่า

นายเศรษฐา ทวีสิน? นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร? จึงรุ่งเรืองกิจ? ประธานคณะก้าวหน้า? ออกมาระบุว่า พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ยังคงเป็นมิตรกัน? จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่หลากหลาย? ว่าตนเองเน้นคำว่าเป็นมิตร? ความสมัครสมานสามัคคี เน้นเรื่องการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เป็นการด้อยค่าและใช้คำแนะนำในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งพยายามจะจำแต่คำว่าเป็นมิตร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เรื่องล่าสุด