บางแสน ชลบุรี

ธอส.

ธอส. ให้กู้สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำสุดปีแรก 1.99% วงเงินสูงสุด 2.5 ล้าน

ธอส.

ธอส. ปล่อยกู้ “บ้าน ธอส. แสนสุข ปี 2566” วงเงินกู้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยปีแรก 1.99% ผ่อนชำระไม่เกิน 40 ปี ชี้บุคคลทั่วไป หรือ “ประกอบอาชีพอิสระ” ก็กู้ได้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทำโครงการบ้าน ธอส. แสนสุข ปี 2566 สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือเป็นลูกค้าที่ใช้สิทธิตามข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก (หักเงินเดือน) โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระก็กู้ได้ วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

  • วิโรจน์ ก้าวไกล ไม่ออกพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อเปิดทางโกง-ฮุบสัมปทาน
  • ตรวจพัทยา คนต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย ดำเนินคดี-ส่งกลับประเทศ
  • ดวงรายสัปดาห์ 23-29 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ ต้องเป็นการกู้ใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

(3) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

(4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร

(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

(6) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

(7) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

สำหรับอัตราดอกเบี้ย แบ่งดังนี้ 1.กรณีกู้เพื่อที่อยู่อาศัย/ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 จะอยู่ที่ 1.99% ต่อปี ปีที่ 2 อยู่ที่ 3.15% ต่อปี ปีที่ 3 อยู่ที่ MRR-2.90% ต่อปี ส่วนปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา หากเป็นลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ยที่ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย คิดดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ คิดดอกเบี้ยที่ MRR

2.กรณีวัตถุประสงค์ขอกู้ซื้ออุปกรณ์ ที่ขอกู้พร้อมกรับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักที่มีการแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดตามผลงานการก่อสร้างบัญชีซื้ออุปกรณ์ จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญาที่ MRR

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 และกำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

ธอส.

  • บ้านล้านหลัง เฟส 3 ธอส. อนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 6,800 ล้านบาท
  • ธอส.ครึ่งปีแรกกำไร 6,534 ล้าน NPL ขยับขึ้น 4.27% ตั้งสำรองกว่า 1.3 แสนล้าน
เรื่องล่าสุด