บางแสน ชลบุรี

28052565 news 01

ทรัพย์สิน 251 ล.

เขียนวันที่

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:47 น.

28052565 news 01

ทรัพย์สิน 251.56 ล้านบาท ‘สนธยา คุณปลื้ม’ พ้นนายกเมืองพัทยา ที่ดิน 20 แปลง 97.99 ล้านบาท บ้าน-ห้องชุดอาคารพาณิชย์ 13 หลัง 89.89 ล้านบาท แจ้งรายได้ 51.12 ล้านบาทจากขายที่ดิน 3 แปลง เงินเดือน เงินคืนจากกรมธรรม์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง รายของ นายสนธยา คุณปลื้ม กรณี พ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2565

นายสนธยา อดีตรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หลายสมัย และเป็นบุตรชายคนโตของนายสมชาย คุณปลื้ม หรือ กำนันเป๊าะ ผู้มากอิทธิพลใน จ.ชลบุรี

นายสนธยา คุณปลื้ม แจ้งมีทรัพย์สิน 210,932,234.72 บาท จากเงินฝาก (14 บัญชี) 23,192,484.72 บาท เงินลงทุน 3,010,000 บาท ที่ดิน (17 แปลง) 85,051,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (12 หลัง) 79,893,500 บาท สิทธิและสัมปทาน 12,784,750 บาท ทรัพย์สินอื่น 7,000,000 บาท

แจ้งมีหนี้สิน 56,978,962.99 บาทจากเงินเบิกเกินบัญชี 6,337,286.48 บาท เงินกู้จากธนาคาร เป็น สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6 รายการ  42,813,811.51 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 7,826,962 บาท (กู้เงินจาก หจก.บางแสนมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2542 ยอดหนี้คงเหลือ 5,216,962 บาท และกู้เงินจาก หจก.สินทรัพย์คีรี เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2543 ยอดหนี้คงเหลือ 2,610,000 บาท

นางสุกุมล คณปลื้ม คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 40,634,407.12 บาท จากเงินฝาก (5 บัญชี) 1,194,879.31 บาท ที่ดิน (3 แปลง) 12,948,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (1 หลัง) 10,000,000 บาท ยานพาหนะ (รถ 1 คัน จักรยานยนต์ 1 คัน) 1,350,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 11,330,527.81 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,811,000 บาท

แจ้งหนี้สิน 1,254,510.73 บาทจากเงินกู้ธนาคาร

มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 4 คน อายุ 14-18 ปี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 16,422,219.78 บาท จากเงินฝาก (7 บัญชี) 1,029,649.25 บาท สิทธิและสัมปทาน 15,392,570.53 บาท

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ นายสนธยา แจ้งมี แหวนไพลินล้อมเพชร 2 วง พระเครื่อง 1 องค์ มูลค่า 2.9 ล้านบาท สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 80 บาท , นาฬิกาหรู 10 เรือน อาทิ FRANCK MULLER , ORIS , LONGINES , BVLGARI , PATEX PHILIPPE , ROLEX , GUCCI

คู่สมรส แจ้งมีทองคำแท่ง น้ำหนักรวม 100 บาท รวมถึงมีเครื่องประดับหลายรายการ อาทิ สร้อยมุก สร้อยเพชร แหวนเพชร สร้อยพร้อมจี้เพชร หัวเข็มขัดพร้อมเข็มขัด น้ำหนักรวม 10 บาท เป็นต้น

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 251,566,641.84 บาท หนี้สิน 58,232,570 บาท

ข้อมูลรายได้ต่อปีและรายจ่ายต่อปี (โดยประมาณ)

นายสนธยา แจ้งมีรายได้ต่อปี 51,122,020 บาท จากเงินเดือน 906,360 บาท เงินปันผลหุ้นสหกรณ์ 90,000 บาท เงินคืนจากกรมธรรม์ประกัน 7,572,020 บาท ขายที่ดิน 3 แห่ง รวม 42,500,000 บาท รับค่าเช่า (ภ.ง.ด.91) 960,000 บาท แจ้งมีรายจ่าย 600,000 บาทจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว

คู่สมรส แจ้งมีรายได้ต่อปี 50,000 บาทจากเงินคืนจากกรมธรรม์ประกัน แจ้งมีรายจ่าย 100,000 บาทจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว

นายสนธยา แจ้งเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ระบุ เงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) จำนวน 1,689,960 บาท

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี นายสนธยา แจ้งว่า วันที่ 25 ก.ย.2561 – 25 มี.ค.2565 เป็นนายกเมืองพัทยา และ ปี 2552-ปัจจุบัน เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี

นางสุกุมล คู่สมรส ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี และประธานพัฒนาสตรีภาคกลาง กรมการพัฒนาชุมชน

28052565 a 1

28052565 a 6

28052565 a 7

28052565 a 8

28052565 a 12

28052565 a 13

28052565 a 15

28052565 a 16

28052565 a 17

28052565 a 18

28052565 a 19

28052565 a 21

28052565 a 22

28052565 a 23

บัญชีทรัพย์สินบุคคลอื่น

 • ทรัพย์สิน 241 ล.’นาฬิกอติภัค’ กก.ผู้จัดการ ธพส.รายได้ 9 ล.สะสมนาฬิกา-ทะเบียนเลขสวย
 • ‘บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร’นั่งปลัดพาณิชย์ 3 ปี แจ้งมีทรัพย์สิน 3.8 แสน รายได้ต่อปี 1.4 ล.
 • ทรัพย์สิน 41 ล.’สุวัฒน์ จิราพันธุ์’อดีตรองปลัด กต.นั่งเก้าอี้ ส.ว.รายได้ 2.6 ล.ต่อปี
 • ทรัพย์สิน 118 ล.’จรุงวิทย์ ภุมมา’อดีตเลขาฯ กกต.นั่งเก้าอี้ ส.ว.เฉพาะเงินฝาก 65 ล.
 • ทรัพย์สิน 89 ล.’พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์’อดีตรอง ผบ.ทอ.นั่งบอร์ด กฟน.สะสมทองคำแท่ง-พระเครื่อง
 • ทรัพย์สิน 46 ล.’ปริญญา แสงสุวรรณ’อธิบดีกรมท่าอากาศยาน สะสมทองคำแท่ง หนักรวม 190 บาท
 • ทรัพย์สิน 12.41 ล.’ธนพร สมศรี’ก่อนลาออกเลขาฯสกสค.รายได้ 2.76 ล.จากเงินเดือน
 • ทรัพย์สิน 5.23 ล.’ชมภารี ชมภูรัตน์’อธิบดีกรมอุตุฯ รายได้ต่อปี 1.37 ล.จากเงินเดือน-เบี้ยประชุม
 • ทรัพย์สิน 32 ล.’พล.ต.เจียรนัย วงศ์สอาด’ปธ.บอร์ดการเคหะ ภรรยาสะสมทองคำแท่ง หนัก 285 บาท
 • ทรัพย์สิน 49 ล.’ธัญญา เนติธรรมกุล’รองปลัด ทส.เงินฝาก 15 ล.บ้าน-ที่ดิน 26 ล.
 • ทรัพย์สิน 34 ล.’จิราพร นาคดิลก’นั่ง ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ สะสมทองคำแท่งหนักรวม 80 บาท
 • ทรัพย์สิน 198 ล.’มิ่งขวัญ’พ้น ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ ลงทุนหุ้น 98 ล.บ้าน-ที่ดินใน กทม.86 ล.
 • ทรัพย์สิน 42 ล.’สกลธี ภัททิยกุล’แคนดิเดตผู้ว่าฯกทม.สะสมปืน 16 กระบอก นาฬิกาหรู 4 เรือน
 • ทรัพย์สิน 16 ล.’จินตนา เวชมี’พ้นอธิการ มรภ.เทพสตรี เงินลงทุน 4 ล.บ้าน-ที่ดิน 9 ล.
 • ทรัพย์สิน 4.78 ล.’พัชรี อาระยะกุล’ปลัดกระทรวง พม.แจ้งรายได้ต่อปี 3.81 ล.
 • ทรัพย์สิน 21 ล.’โชตินรินทร์ เกิดสม’ผู้ว่าฯชุมพร ที่ดิน 16 แปลง 11 ล.  

เรื่องล่าสุด