บางแสน ชลบุรี

1679629767_719118-chiangmainews.jpg

ทต.ทุ่งโฮ้ง นำคณะศึกษาดูงาน การจัดทำเมืองอัจฉริยะฯ

ทต.ทุ่งโฮ้ง เตรียมยกระดับ นำคณะศึกษาดูงาน การจัดทำเมืองอัจฉริยะฯ และ “การให้บริการประชาชนของ อปท.ด้วยระบะ One stop Service” ที่ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ทางคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ นำโดย นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้เดินทางถึงเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าศึกษาดูงาน “การจัดทำเมืองอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างการให้บริการประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมี นายนิธิ ประเสริฐวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการกองต่างๆ และเจ้าหน้าที่ มาให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกด้วย

และเวลา 13.30 น. ทางคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้เดินทางไปที่เทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าศึกษาดูงาน “การให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบะ One stop Service” โดยมี นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการกองต่างๆ และเจ้าหน้าที่ มาให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกด้วย

นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง พร้อมคณะ มาศึกษาดูงาน “การจัดทำเมืองอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างการให้บริการประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และช่วงบ่าย ทางคณะศึกษาดูงาน “การให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบะ One stop Service” ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งต่อไป

เรื่องล่าสุด